Kategooria postitused

Eesti Kirikute Nõukogu tunnustus EELK Usuteaduse Instituudile

Eesti Kirikute Nõukogu otsustas anda 2016. aasta oikumeenilise aastapreemia Eesti vanimale erakõrgkoolile, EELK Usuteaduse Instituudile, kes on oma tegevusega kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses.

Instituut on 70 aasta jooksul järjepidevalt edendanud eestikeelset kõrgemat teoloogilist haridust ja sellest on erinevas vormis osa saanud paljud inimesed, sealhulgas on suur hulk erinevate konfessioonide liikmeid Eestis olnud instituudiga erineval kombel seotud.

Pirita kloostris 15. detsembril 2016 toimunud üritusel võtsid tunnustuse tänumeelselt vastu instituudi rektor Ove Sander ja usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth.

EELK UI

EKN

 

EELK Usuteaduse Instituut tähistas oma 70. sünnipäeva reformatsioonikongressiga

ELK UI tähistas 25. – 26. oktoobril 2016 oma 70. sünnipäeva Rahvusraamatukogu suures saalis kongressiga “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”. Esimese päeva õhtul toimunud Tallinna linnavalitsuse ja EELK UI vastuvõtul tervitasid aselinnapea Mihhail Kõlvart ja Saksa Liitvabariigi suursaadik Christoph Eichhorn ning instituudi poolt esitles mag Anne Burghardt õppekirjanduse uut numbrit “Jumala armu poolt vabastatud”. Kongressi lõpetasid teise päeva õhtul paneelvestlus ning jumalateenistus Kaarli kirikus.

Loe veel EELK UI kodulehelt veel kongressi kajastusest. 

UI 2015/16. õa lõpujumalateenistus-aktus

Instituudi lõpujumalateenistus toimus 17. juunil 2016 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja sellele järgnes aktus instituudi õppehoones Pühavaimu 6, Tallinn.

Aktusel tervitasid lõpetajaid dekaan Randar Tasmuth (dekaani aktusekõnega saate tutvuda all), piiskop Einar Soone, EELK haridusassessor Marko Tiitus, Poltsei- ja Piirivalve kaplanaadi esindaja Tõnis Kark, MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia esindaja Eenok Haamer, Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku esindaja isa Mattias Palli, East European Mission Network võrgustiku direktor David Breidenbach ja lõpetajate nimel tänas Urmas Arumäe.

Tänavu oli instituudil kolme õppekava peale kokku 17 lõpetajat, kusjuures kahe magistriõppe kava peale kokku kuus kiitusega diplomi saajat. Soovime lõpetajatele, nende peredele ja sõpradele kaunist huve ja häid uusi kohtumisi.

EELK UI
EELK UI

Usuteaduse Instituudil 7aastane akrediteering

Vastavalt Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsusele 13. juunist 2016 on EELK Usuteaduse Instituudile omistatud maksimaalne, 7aastane akrediteering.

Tehtud otsuse aluseks oli UI-d külastanud rahvusvahelise komisjoni põhjalik raport, mille kohaselt UI juhtimine, töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

EKKA pressiteade: Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnangul paistab Usuteaduse Instituut Eestis silma oma ainulaadse profiili poolest ning rohkesti kiitust pälvisid kõrgkooli õppejõud, kelle puhul toodi välja nende ühiskondliku aktiivsust ja tegevust erialavaldkonna praktikutena.akrediteeritud 1 0

Akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkoolis on toimib efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev ühiskonna arengusse panustamine.

Järgmine hindamine ootab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituuti ees aastal 2023.

EELK UI
EELK UI

Ristitee rännak Tallinna kirikutes

25. märtsil, Suurel Reedel ja küüditamise mälestuspäeval toimus ristitee rännak Tallinna kirikutes

Suure Reede ristitee on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja tema kannatusteel mõtteline kaasaskäimine. Suurele Reedele järgnev Vaikne Laupäev  juhatab sisse kiriku kõige olulisema püha, Ülestõusmispüha. Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist ja surma võitmist.

1949. aasta 25. märtsil, Paastumaarjapäeval, saadeti Maarjamaalt varajastel hommikutundidel Siberisse teele ligi 21 000 eestlast.
Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ja mõeldakse Jeesuse ristiteele ja küüditatute kannatustele. Jaan Tammsalu: „Need tuhanded kisti välja oma kodudest, viidi oma maalt, oma rahva keskelt. Tundmatusse. Kui palju vaprust, hingejõudu, lootust ja usku oli vaja, et säilitada oma väärikus, inimlikkus, usk ja armastamisvõime. Suurem osa neist olid ristiinimesed. Neil oli usk Kristusesse, Temasse, kes teab, mida tähendab kannatada, taluda ülekohut.“

Suure Reede ristitee rännak algas kl 13.00 Tallinna Jaani kirikust, peatused olid Vabaduse risti juures, Kaarli kirikus, Linda kivi juures ja Toomkirikus.
Ristitee rännakule minejaid õnnistas peapiiskop Urmas Viilma.
Rännakumõtisklusi ja palveid lugesid vaimulikud Jaan Tammsalu Jaani kogudusest, Kaarli kogudusest Jaak Aus, Toomkogudusest Arho Tuhkru ning näitlejad Garmen Tabor ja Andres Roosileht.

Ristitee teksti koostasid Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi ja Jaan Tammsalu.

Rännaku korraldas EELK Tallinna praostkond. Abistas EKN.

 

SA EELK Diakooniahaigla kutsub oma perre uusi töötajaid

Diakooniahaigla on väike, kolme statsionaarse osakonnaga kristlik haigla, mis asub Tallinnas Nõmmel. Ootame oma perre ausaid, avatud, empaatiavõimelisi, meeskonnatöö-oskustega ja ennast erialaselt arendada soovivaid töötajaid. Omalt poolt pakume võimalust töötada koduses, kristlikus haiglas ja teenida Kristuse armastuskäsku täites nii Jumalat kui ligimest.

Kutsume tööle

  • hospiitsosakonna õe. Lisaks eelpool nimetatud isikuomadustele on vajalik medõe diplom ning tervisehoiutöötajate registris olemine. Töö sisuks on raskelt haigete ning surijate vaevuste leevendamine, patsientide ning nende lähedaste toetamine. Töö on vahetustega.
  • õendusabiosakonna hooldaja. Töö sisuks on patsientide elukvaliteedi hoidmine, nende allesjäänud oskuste toetamine, vajalike hooldustoimingute teostamine, suhtlemine nii patsientide kui ka lähedastega. Töö on vahetustega.
  • koristaja. Päevane põhikohaga töö graafiku alusel. Samuti vajame suveperioodiks asenduskoristajat.

Kontakt: Teija Toivari, oendus@diakooniahaigla, tel.6510333

Ikka on oodatud vabatahtlikud abilised, sh muusikud, kes võiks kaasa teenida iganädalastel palvustel (tel 55649256, annika.laats@eelk.ee).

Pühalauljatele huvipakkuvad sündmused

Pühalauljatele huvipakkuvad sündmused 2015. aasta teises pooles.

Loe ka www.psalmus.eu

Kompletoorium lahkunute mälestuseks Nõmme Lunastaja Kirikus

21.juunil 2015 kell 20.00 on taas võimalik mõelda meie igavikku kutsutud kaasteelistele. Ajakava 21. juuni õhtuks on järgmine: 19.30 sissejuhatus palvusesse; 20.00 kompletoorium; peale seda (ca 20.30) ringkäik kirikus. Kui keegi soovib, et tema lahkunud lähedasi palvusel meeles peetakse, siis palun sellest teada anda hiljemalt 19. juuni õhtuks aadressil eerik@ekn.ee.

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Maarjamaa – isamaa“

4. juulil toimub laulupeo kontsert, mis eelmisel korral oli priima kavaga ja hästi ettevalmistatud. Ainus puudus oli kuulajate vähesus. Andkem oma panus. Vt. www.kirikupäev.ee.

Eine murul

9.-11. juuli 2015, Lääne-Virumaa, Vihula vald, Võhma küla, Oina talu.

9. juuli

Tulla võib alates 9. juuli pärastlõunast. Sellel päeval ja õhtul on vabakava, mis kujuneb aja edenedes. Võime minna ujuma, jalutuskäigule või lesida murul ja vahtida taevasse. Tore oleks, kui sellel päeval tulijad saaks kaasa võtta grillitavat kraami. Kell 21.00 – 21.30 Päevalõpu palvus ehk kompletoorium Ilumäe kabelis.

10. juuli

10.00 – 14.30: Retk loodusesse koos piknikuga – üksikasjad täpsustuvad. 14.30 – 16.30 Soljanka Oina talus. 17.00 – 17.50 Pühalaulu Kooli lahtine tund Ilumäe kabelis. 18.00 – 19.00 Vesper Ilumäe kabelis. Peale Vesprit on vabakava – teeme seda, mida rahvas soovib, näiteks läheme ujuma. Muidugi teeme lõket ja kärsatame sellel erinevat söödavat. Kui keegi soovib jääda veel üheks ööks, on selline võimalus samuti olemas. Kell 21.00 – 21.30 Päevalõpu palvus ehk kompletoorium – koht täpsustub. Transport Osalejatel tuleb leida transpordivõimalus. Oleks hea, kui autodega sõbrad saaksid aidata motoriseerimata kaaslasi.  Toitlustus ja osavõtumaks  10. juuli piknik ja supp on korraldatud. Kes tuleb 9. juulil võiks üht-teist kaasa võtta. Tore oleks õhtul lõket teha ja grillida. Kulude katteks korraldame kohapeal vabatahtliku korjanduse – Jumala abiga saame läbi. Ööbimine Piiratud arv inimesi saab ööbida majas, nii 9. kui 10. juulil – kaasa madrats ja magamiskott. Majja saavad ööbima need, kes kõige enne küsivad. Kui tulijaid on rohkem, siis tuleb kaasa võtta telgid. Kui registreerimine on lõppenud, annan täpsemalt teada. Registreerimine Palun kõigil registreeruda Eerik Jõksi e-postil eerik@ekn.ee hiljemalt 29. juuniks. Tulla võib nii üheks, kui kaheks päevaks – kaasa võib võtta sõpru ja sugulasi. Küsimustele saan igal ajal vastata e-posti teel. Kontakttelefon Oina talus alates 8. juulist 32 52 983

Pühalaulu laager Pöides, Saaremaal

29. juuli – 3. august laager Saaremaal, Pöides. Registreerimine ja täpsem teave Kalle Vilbastelt kalle.vilbaste@gmail.com.

Pühalaulu Kooli IV õppeaasta algus

10. september kell 17.30 Pühalaulu Kool; kell 19.00 IV õppeaasta (2015/2016) alguse Pidulik Vesper, millele järgneb kohvilaud keldris.

Pühalaulu Kooli regulaarsed kohtumised

Ka IV õppeaastal algavad Pühalaulu Kooli kohtumised igal neljapäeval (v.a. suured kirikupühad ning talve- ja suvevaheajad) Kaarli kiriku keldris kell 17.30. Vesper kirikus algab 19.00. Võimalik on tulla ka ainult vesprile, aga kohal peab olema hiljemalt 18.50 käärkambri ukse juures. Hilinejad kahjuks sisse ei pääse.

Konverents „Muusika valik kirikus“

Konverents toimub 23.-24. oktoobril Rakveres ja teemaks põnev küsimus muusika valikust kirikus. Täiendav teave Tuuliki Jürjolt: tuuliki4@hotmail.com.

Kohtumine isa Peter Allaniga Muuga Sadama Meremeeste Kodus

Eestimaad väisab taas Mirfieldi kloostri (Community of the Resurrection) munk ja College of the Resurrection rektor, anglikaani munkpreester Peter Allan. 16. novembri õhtul on võimalus temaga kohtuda ning mõtteid vahetada Muuga Sadama Meremeeste Kodus. Kohtumine algab Vespriga kell 18.00 ja päädib kompletooriumiga kell 21.00.

Konverents „Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse“

Konverents toimub 17.-18. novembril 2015. aastal Tartu Ülikooli peahoones ja on üldhariv ning silmaringi laiendav igale inimesele. Soovitan soojalt! Täiendav teave: eerik@ekn.ee

Pühalaulu Kooli külastab isa Peter Allan

Pühalaulu Kool 19. novembril on pisut teistsugune kui tavaliselt. Alustuseks töötame pühalauluga nagu tavaliselt, et tutvustada isa Peterile meie meetodit. Peale seda peab isa Peter loengu oma kogemusest Pühakirja tekstide laulmisel. Vesper on nagu ikka kell 19.00 ja peale vesprit palume isa Peteril kommenteerida meie õppemeetodit ja meie peetud vesprit ning anda meile soovitusi edaspidiseks.

Pühalaulu Kooli lahtine tund Muuga Sadama Meremeeste Kodus

10. detsembril 2015 algusega kell 18.00 toimub Pühalaulu Kool Muuga Sadama Meremeeste Kodus, Lasti tee 4. Vesper kell 19.00. Kohtumine on ühtlasi meie talvevaheajale minemise pidu.

 

Pühalaulu ja kõikide Pühalaulu Kooli ettevõtmiste kohta saab teavet www.psalmus.eu või eerik@ekn.ee.

1 2 3