Kuukava

MÄRTS 2017

K. 1.03.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve
kl 14.00-15.00 – Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – Palvepäeva (Tuhkapäeva) jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 2.03.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 14.00 – Jumalateenistus Nõmme Sotsiaalmajas

R. 3.03.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 4.03.
kl 11.00-13.00 – 80. klubi Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – Palvus Nõmme Lunastaja kirikus

P. 5.03.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Rahu kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal. Jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-13.30 – Leerirühma esimene kokkusaamine Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 7.03.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

K. 8.03.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve
kl 14.00-15.00 Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 9.03.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas

R. 10.03.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 11.03.
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – Palvus Nõmme Lunastaja kirikus

P. 12.03.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Rahu kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal, jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks kohvilauas Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-13.30 – Leeritund Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 14.03.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

K. 15.03.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve
kl 14.00-15.00 Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 16.03.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 14.00 – Jumalateenistus Nõmme Sotsiaalmajas

R. 17.03.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 18.03.
kl 11.00 – Eesti Kristliku Raudteelaste ühingu kokkusaamine koos piiblitunniga
Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – palvus Nõmme Lunastaja kirikus

P. 19.03.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Rahu kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal, jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks kohvilauas Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-13.30 – Leeritund Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 21.03.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

K. 22.03.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve
kl 14.00-15.00 – Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 23.03.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas

R. 24.03.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 25.03.
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – palvus Nõmme Lunastaja kirikus
kl 18.00 – Paastumaarjapäeva ja märtsiküüditamise palvus Nõmme Lunastaja kirikus

P. 26.03.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Rahu kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal, jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks kohvilauas Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-13.30 – Leeritund Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 28.03.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30-20.30 – Tähendus Sõnade Taga-piibliõpetusõhtu Nõmme Rahu kirikus

 

KOGUDUSES TOIMUVA LÜHITUTVUSTUS

Päeva Sõna –  Eesti Kiriku kalendris on igale nädalapäevale välja trükitud piiblisalmid, mis haakuvad pühapäevase teemaga. Need on hetked enne jumalateenistust, mil saame koos julgustatud Päeva Sõnast igaks nädalapäevaks. Piiblisalmi vaimulik “läbimälumine” aitab meil paremini tundma õppida Jumalat ja kasvada sügavuti kristlikus usus.
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal (Ps 119:105).

80-ste Klubi – mõeldud kõigile, kel aastaid 80 või enam. Oodatud on kõik, nii koguduse liikmed, kui needki, kes veel ei ole liitunud kogudusega. Kohtutakse kord kuus, kuu esimesel laupäeval kl 11 Nõmme Rahu kogudusemajas

Hingehoiuvalve – võimalus tulla oma murede, aga miks mitte ka rõõmudega iga nädala kolmapäeval kl 11-14 kogudusemajja, kus on ootamas kaks koguduse õde-venda palveks, Sõna lugemiseks,  kristlikuks osaduseks ning Jumala palge otsimiseks.

Toidutare – igal kolmapäeval ning neljapäeval on Nõmme Rahu kogudusemajast võimalik saada kohapeal tasuta süüa ning sööki ka sümboolse raha eest kaasa osta. Selleks, et käija söömas Nõmme Rahu koguduse Toidutares tuleb esmalt külastada Nõmme Linnaosa Valitsust ja saada sealt toidutalongid.

Pühapäevakool – Nõmme Rahu kogudusese pühapäevastele jumalateenistustele on oodatud alati kogu pere. Jumalateenistuse ajal toimub lastele pühapäevakool ehk lastekirik. Pühapäevakool on kohaks, kus käsitletakse lastele arusaadavas vormis kristliku usu põhitõdesid. Teemad järgivad kirikuaastat ning tunni osaks on ühine vestlusring, lugu Piiblist, palve, mäng, laul, meisterdamine, joonistamine jm põnevat.

Palvelehed – on abiks korrastatud palveelu elamisele. Palveleht on heaks võimaluseks meie osaduse kinnitamisele Jumalaga. Palvelehed on iganädalaselt leitavad koguduse kodulehelt ja pühapäeviti kirikust.

Lastekoor, segakoor ja meeskoor – koguduse kooridega võib liituda igaüks, kel soovi Jumalat lauluga teenida ning püsivust harjutustel käia.

Piiblitund – annab võimaluse süveneda Piibli rikkustesse ning kogeda osadust kaaskristlastega. Jeesus ütleb: „Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.“
Kristlike Raudteelaste Ühing  – ühingu liikmed, endised ja praegused raudteelased, kohtuvad iga kuu kolmandal laupäeval kl 11 Nõmme Rahu kogudusemajas. Üheskoos loetaks Piiblit, palvetakse ja lauldakse, et julgustada ja kinnitada üksteist ühises usus.
Koguduse raamatukogu – on avatud pühapäeviti enne kell 9.30 –10.15.

Anonüümsed Alkohoolikud – (AA) on ühendus, mille liikmed jagavad kogemusi, jõudu ja lootust ohjamaks üheskoos oma alkoholisõltuvust. Meie juhtlauseks on: kui tahad juua, on see Sinu asi, kui tahad kaineks saada, on see ka meie asi.