Nädalakava

P. 19.03.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Rahu kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal, jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks kohvilauas Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-13.30 – Leeritund Nõmme Rahu kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 21.03.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

K. 22.03.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve
kl 14.00-15.00 – Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 23.03.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas

R. 24.03.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 25.03.
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – palvus Nõmme Lunastaja kirikus
kl 18.00 – Paastumaarjapäeva ja märtsiküüditamise palvus Nõmme Lunastaja kirikus