Nädalakava

P. 23.04.
kl 9.45-10.15 Päeva Sõna Nõmme Lunastaja kirikus
kl 10.30 – Jumalateenistus Nõmme Lunastaja kirikus. Lastele pühapäevakool
jumalateenistuse ajal, jumalateenistuse järel võimalus ühiseks
koosviibimiseks kohvilauas Nõmme Lunastaja kirikus ja kirikaias
kl 12.00-13.30 – Leeritund Nõmme Lunastaja kirikus
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

T. 25.04.
kl 17.00 – koguduse segakoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30 – koguduse meeskoori proov Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.30-20.30 – Tähendus Sõnade Taga – piibliõpetusõhtu Nõmme Lunastaja kirikus

K. 26.04.
kl 12.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 12.00-14.00 – Hingehoiuvalve Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 14.00-15.00 – Piiblitund Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

N. 27.04.
kl 14.00 – Toidutare Nõmme Rahu kogudusemajas

R. 28.04.
kl 18.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas

L. 29.04.
kl 12.00 – AA Nõmme Rahu kogudusemajas
kl 18.00 – palvus Nõmme Lunastaja kirikus