EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus alustab

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse kuues lend alustab oma õppetööd
16. septembril Põltsamaa kiriklas. Ootame jälle kursusel osalema noori, kes on umbes 18 – 30 aastased, soovitatavalt leeris käinud või muidu omandanud põhiteadmised kristlikus usuõpetuses ning kes tahavad õppida paremini tundma Kolmainu Jumalat ja Piiblit. Kursus on hea võimalus kasvada kristlasena ning otsida oma kutsumust ja avastada oma ande – sellele püüavad kaasa aidata ka kodutööd. Kursusel käsitleme näiteks järgnevaid teemasid: Piibel, Jumal, Jeesuse elu ja õpetus, patt ja arm, lunastus, Püha Vaim ja armuannid, kolmainuõpetus, diakoonia, hingehoid, jutlustamine, sakramendid, rühmadünaamika, enese ja rühma juhtimine, misjon ja usuelu hoidmine. Kevadhooajal rakendatakse õpitut ka praktikal oma kodukoguduses.

Kursusel osalemiseks tuleb soovijal saata lühike enesetutvustus: Kes ma olen, millega tegelen, milline on minu suhe kogudusega praegu ning miks soovin osaleda Piibli- ja Misjonikursusel, mida loodan sealt saada. Lisaks tuleb rääkida plaanist oma koguduse vaimulikuga ja paluda tal saata soovituskiri. Nii enesetutvustus kui soovituskiri kirjutatakse vabas vormis ja saadetakse aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.

Kursuse koolitusnädalavahetused toimuvad Põltsamaa kiriklas järgmistel kuupäevadel:
16. – 18. september
21. – 23. oktoober
18. – 20. november
16. – 18. detsember
20. – 22. jaanuar
10. – 12. veebruar
10. – 12. märts
21. – 23. aprill
19. – 21. mai
Nädalavahetustel kohalviibiimine on oluline.

Palun jagage infot ja võtke julgesti ühendust!

Lisainfo

Facebook: https://www.facebook.com/eelkpmk

Misjonikeskuse kodulehelt: http://misjon.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=43

Titta Hämäläinen
EELK LNÜ
titta.hamalainen@eelk.ee
534 24 277.

UI 2015/16. õa lõpujumalateenistus-aktus

Instituudi lõpujumalateenistus toimus 17. juunil 2016 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja sellele järgnes aktus instituudi õppehoones Pühavaimu 6, Tallinn.

Aktusel tervitasid lõpetajaid dekaan Randar Tasmuth (dekaani aktusekõnega saate tutvuda all), piiskop Einar Soone, EELK haridusassessor Marko Tiitus, Poltsei- ja Piirivalve kaplanaadi esindaja Tõnis Kark, MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia esindaja Eenok Haamer, Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku esindaja isa Mattias Palli, East European Mission Network võrgustiku direktor David Breidenbach ja lõpetajate nimel tänas Urmas Arumäe.

Tänavu oli instituudil kolme õppekava peale kokku 17 lõpetajat, kusjuures kahe magistriõppe kava peale kokku kuus kiitusega diplomi saajat. Soovime lõpetajatele, nende peredele ja sõpradele kaunist huve ja häid uusi kohtumisi.

EELK UI
EELK UI

1 16 17 18 19 20 28