Vaimulik teenimine

ove sander eestikirikOve Sander

Koguduse õpetaja

Sündinud 4. mail 1970 on EELK vaimulik, Nõmme Rahu koguduse õpetja ja EELK Usuteaduse Instituudi rektor. Abikaasa Liina, pojad Samuel ja Siimon, tütar Eimi Mirjam.

Haridustee: Keskharidus Nõo Keskkool 1988. Teoloogia diplom EELK Usuteaduse Instituut 1994. Teoloogia magister (M.Div) AFLC Seminary, Minneapolis, 1999. Filosoofia doktor (PhD) Tallinna Ülikool, 2005. Järeldoktor Concordia Seminary, St Louis, 2007. Ordineeriti 16. jaanuaril 1991 aseõpetajaks, õpetajaõigused sai 2. detsembril 1994.

Töökäik:  Vastseliina Katariina koguduse õpetaja 1990–1998. Vastseliina Keskkooli inglise keele õpetaja 1995–1997. Ajalehe Eesti Kirik teoloogilise konsultant 1995–1997. Nõmme Rahu koguduse õpetaja alates 1999. EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja 1998–2012. EELK Usuteadsue Instituudi praktilise usuteaduse õppetooli hoidja

1998–2010. EELK Konsistooriumi assessor 2005–2012. EELK kirikukogu abijuhataja 2005–2012. EELK Usuteaduse Instituudi rektor alates 2012.

Tunnustus:
Vastseliina Teisipäeva Klubi I järgu orden 1998
EELK Kirjastuspreemia 1998
EELK Teeneteristi III järk 2007
Nõmme aasta tegija 2008
EELK Aasta Vaimulik 2009
TTA Ratasristi II järgu teenetemärk 2013


matthias burghart foto Sven Arbert bMatthias Burghartd

Koguduse abiõpetaja

Sündinud 11.05.1970 Ingelheimis, Saksamaal. Ristitud 1971. Konfirmeeritud 1984. Ordineeritud Niedersachseni Evangeelses Kirikus pastoriks 01.07.2000.

Hariduskäik: Wolfenbütteli gümn 1989, Marburgi ülik 1990–1993 (usuteadus), Kieli ülik 1993–1997 (Göttingeni ülik Dipl.-Theol.), past-sem Wendeburg (Saksamaa) 1997–2000.

Teenistuskäik Lätis: Saksa Kiriku teenistuses 2000–2002.

Teenistuskäik Saksamaal: Braunschweigi Georgi õp 2002–2006.

Teenistuskäik Eestis: Tallinna vik-õp 2006–2013, Saksa Lunastaja h-õp 2006–2013 ja õp al 2013, Nõmme Rahu abiõp al 2009. Kirikukogu liige al 2009. UI õppeülesannete täitja al 2006.

Muud ametid ja ülesanded: Tallinna Inglise Kolledži religiooniloo ja filoosofia ôpetaja al 2007.


toivo_treiblut_nr-ekToivo Treiblut

Koguduse diakon

Sündinud 2. märtsil 1963, Pärnus. Ristitud ja konfirmeeritud 2001 metodisti kirikus. Ordineeritud diakoniks 19.11.2006.

Hariduskäik: Pärnu 13. kutsekk 1981 (mööblitisler), 2. tehnikakool 1989 (kinomehaanik), 19. tehnikakool 1986–1988 (meeste ülerõivaste rätsep, lõpetamata), Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1991–1992 (ettevalmistuskursused), UI pedagoogiline osakond 2000–2002, 2003–2009 (BA), magistriõpe 2009–.

Teenistuskäik: Tallinna Peeteli diak 2006–2011, Nõmme Rahu diak al 2012.

Muud ametid ja ülesanded: maalikunstnik.