Liikmeannetus

Mis on liikmeannetus ja mida see annab?

Liikmeannetuseks ehk liikmemaksuks nimetatakse koguduseliikme poolt oma kogudusele tehtavat iga-aastast nimelist annetust. Liikmeannetajate järgi loetakse koguduse täieõiguslikke (täiskogu) liikmeid, kellel on mitmeid organisiatsioonilisi õigusi, nagu õigus valida ning saada valituks koguduse erinevatesse organitesse. Samuti annab täisliikmelisus teatavaid majanduslikke eeliseid – kiriklikud talitused kõigile Nõmme Rahu koguduse täieõiguslikele liikmetele, kes on viimase kolme aasta jooksul tasunud liikmemaksu, on meie koguduses tasuta.

Kuidas annetada?

Liikmeannetust võib teha kord aastas ühekordse annetusena või jagada see summa kuudele või kvartalitele. Annetust saab teha koguduse kantseleis sularahas või pangaülekandega. Püsimaksekorralduse lepingu saab teha pangakontoris või internetis. Kui oma kontolt tehakse ülekanne, siis piisab märkida makse selgitusse sõna „liikmeannetus”. Kui kellegi teise eest tehakse ülekanne – näiteks maksab pereisa oma kontolt ka abikaasa liikmeannetuse – , siis tuleb märkida selgitusse ka annetaja nimi. Eesti maksukorraldus võimaldab kogudustele tehtud annetused arvestada maha tulumaksuga maksustatavast tulust. Enne iga-aastast tuludeklaratsiooni esitamist võib koguduse kantseleist küsida õiendi annetatud summa suuruse kohta. Samuti võib panna liikmeannetuseks mõeldud summa ümbrikusse, kirjutada ümbrikule peale nimi ning isikukood ning ümbrik asetada pühapäevasel jumalateenistusel korjanduskotti. Kantseleisse annetust tuues antakse sellekohane kviitung ja tehakse märge liikmekaardile. Pangaülekande ja ümbrikuga korjanduskotti annetust tehes saab kantseleist samuti küsida märke liikmekaardile.

Kust kogudus raha saab ja millele see kulub?

Koguduse sissetulekud moodustuvadki peamiselt koguduse liikmete annetustest ning kiriklikelt talitustelt saadud annetustest. Vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei maksa koguduse vaimulikule ega ka teistele kiriku töötegijatele palka riik, vaid iga kogudus ise. Lisaks palkadele on tarvis tasuda elektri- ja kommunikatsioonikulud, side- ja kantseleikulud, autokütus ning palju muudki, milleta tänapäeval ühe asutuse toimimist ette kujutada ei oska. Peame ju igati loomulikuks, et kirikusse või pastoraati tulles oleks see puhas, valge ja köetud. Lisaks maksab kogudus kesksed maksud praostkondlike ja üldkiriklike töövaldkondade tegevuse arendamiseks. Nende rahadega toetatakse ajalehte Usuteaduse Instituuti, ajalehte Eesti Kirik, EELK Laste ja Noorsootöö Ühendust, Misjonikeskust, jne.


Meie koguduse arvelduskontod on järgmised:

– Swedbank nr EE902200221001194053
– SEB pank nr EE191010052044638007
– SEB pank nr EE951010220034941015 (Lunastaja kiriku konto)