Category Archives: Kirikuelu

EELK Usuteaduse Instituudi õppeaastalõpu jumalateenistus-aktus möödus rõõmsas meeleolus

16. juunil 2018 kell 14 algas EELK Usuteaduse Instituudi 2017/2018. õa lõpujumalateenistus Tallinna Toomkirikus ning sellele järgnes aktus instituudi õppehoones (Pühavaimu 6, Tallinn).

Õppeastalõpu jumalateenistus oli pidulik. Rektora andis EELK Usuteaduse Instituudi tunnustusmedalid üle mag Ilmo Aule ning hr Jüri Ehasalule.

EELK Usuteaduse Instituudi lõpuaktus möödus väga rõõmsas meeleolus. Seekordne usuteaduse magistriõppe lõpetajate arv 9 on tunnistuseks viimasel aastal tehtud pingelisest tööst. Lisaks said tunnistuse 8 rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajat ning 3 kristliku kultuuriloo õppekava lõpetajat.

Lõpetajate rõõm oma tööviljast on nähtav ja heas mõttes nakkav ning näitab, et on tore ning rikastav õppida ükskõik missugusel õppekaval neist kolmest. Dekaanina tunnistan, et kõikide lõpetajatega oli väga meeldiv koos töötada ning see sisendas usku, et oleme koos terve instituudi perega teinud õiget asja. Soovin lõpetajatele ning nende lähedastele rõõmsat suve ja Jumala õnnistust järgmiste valikute tegemisel oma eluteel.

Randar Tasmuth
Usuteaduskonna dekaan

Nõmme Rahu Kirik on Tallinna parim restaureeritud kultuurimälestis

Tallinna linn valis parimaks restaureeritud kultuurimälestiseks Nõmme Rahu kiriku, kus kogudus restaureeris möödunud aastal Tallinna linna toetuse abil interjöörid ja konserveeris kunstimälestised, sh oreli, lühtrid ja altarimaali.

Nõmme miljööalal tunnistati parimaks restaureeritud hooneks Paju villa (Vabaduse puiestee 88), Maarjamäe miljööalal sai preemia Paju tänav 12 eramu, Kalamajas Väike-Patarei tn 8a, Graniidi tn 3 ja Salme 31 ning Tallinna kesklinnas pälvis tunnustuse Kentmanni tn 20a korteriühistu hoone.

Kultuurimälestiste restaureerimise eest tunnustati Balti jaama lähirongide paviljoni, tehase “Dvigatel” mehhaanika-montaažitsehhi ja Lutheri uue vabrikuhoone restaureerijaid, Kadriorus asuva Lydia Koidula tn 23 hoone lasteaiaks ümberkujundajaid ja Gustav Adolfi gümnaasiumi võimla restaureerijaid.

Veel tunnustati teenekaid muinsuskaitsjaid Tiina Mägit, Kalli-Maia Hollandit ning Malle-Reet Heidelbergi.

Hingehoiu toetusfondi asutamine ja tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks

2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada.

Toetusfondi eesmärkide realiseerimiseks on vaja loomulikult ka rahalisi vahendeid ning selleks toimus 11.05.2018 Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel osales 90 kutsutud külalist.

Kuna EELK Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus koolitatakse hingehoidjaid nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel, siis lasub meil ka vastutus selle valdkonna laiema arendamise ees. Kutsekoja juures on välja töötatud hingehoidja kutsestandard ning täna on juba töötamas ka kutsetunnistusega hingehoidjaid. Palju on veel teha, et aitajad abivajajateni jõuaks ning aitajad ka ise toetatud saaks. Selleks kõigeks puuduvad meil praegu rahalised vahendid ning seetõttu anname Eesti inimestele võimaluse selle fondi kaudu kaasa aiadata.

Kuigi tervishoiusüsteemis tehtav hingehoiutöö sai Eestis alguse juba 1990-ndate alguses ei ole sellel valdkonnal siiani otsest riiklikku rahastust. Haiglates ja hoolekandeasutustes, kus hingehoidjad töötavad, on leitud palgaraha muude kulude kokkuhoiu arvelt. Sellest hoolimata on hingehoidjaid koolitatud läbi pea kolme aastakümne ning vajadus selle valdkonna töötegijate järele on ajas järjest kasvanud. Samas rahalised võimalused selle töö arendamiseks on endiselt minimaalsed. Hingehoidjate koolitamist on läbi pea kolme aastakümne rahastanud peamiselt EELK, Soome luterikirik ja kristlased Ameerika Ühendriikidest. Suure tänu oleme võlgu missioonitundega Eesti inimestele, kes omakasule mõtlemata on valmis kaasinimest hingehädas aitama.

Õhtu peakõneleja oli vaimulik ja hinehoidja Naatan Haamer, kes on 28 aasta jooksul aidanud vähemalt 22000 inimest ning andnud enam kui 8000 inimesele hingehoiu-alast teavet ja haridust. Samuti jagas oma kogemust hingehoidjana Usuteaduse Instituudi diakoonia ja hingehoiu eriala magistrant Kai Jõemets. Psühholoog Tiiu Meres tõi esile  hingehoiutöö olulisuse oma kogemusest lähtudes. Minikontserdiga rõõmustas kõiki pianist Johan Randvere.

Tuluõhtu kaasrahastusena olid Tartu Teoloogia Akadeemia pikaaegsed partnerid Ameerika Ühendriikidest välja pannud 14 000 eurot, millest kahekordistati iga tuluõhtul annetatud euro. Kogu nimetatud toetuse Eestisse toomise tingimuseks oli tuluõhtuga vähemalt sama summa kogumine. Meil õnnestus eesmärk täita, sest õhtu kogu sissetulek oli 21 199 eurot. Seega saab sellele summale lisatud terve USA kaasrahastus, mis teeb kokku 35 199 eurot.

Suur tänu kõigile annetajatele!

Esialgsete plaanide kohaselt rahastab Hingehoiu toetusfond järgmisi tegevusi:
1. Stipendiumite maksmine hingehoiu erialal õppivatele üliõpilastele.
2. Supervisiooni pakkumine hingehoiu praktikal olevatele üliõpilastele ja juba töötavatele hingehoidjatele.
3. Hingehoiukeskuse loomise toetamine Tartusse ja Tallinna.
4. Hingehoidjate võrgustiku loomine.
5. Hingehoiutelefoni loomine.
6. Hingehoiu-alase õppetöö ja koolituste läbiviimine.
Järgmine tuluõhtu toimub kevadel 2019.

Annetusi hingehoiutöö heaks saab teha igal ajal Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi arvelduskontole:
EELK Konsistoorium
EE411010220270130224
SEB

Annetajate nimed ja täiendav info on leitav siin.

Siimon Haamer
tuluõhtu idee algataja ja korraldaja

Mälestati Kaja Tassat

24. aprill mälestati Karjaküla kalmistul koguduse juhatuse esimeest, pühapäevakooli õpetajat ja head kaasteelist Kaja Tassat ning tema õdesid Terjet ja Sirjet.

EELK Usuteaduse Instituudi Avatud uste päev

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut kutsub

Avatud uste päevale

7. aprillil 2018 kell 8.45 – 17.30 Pühavaimu 6, Tallinn.

Tule ja tutvu instituudi eluga: külasta loenguid, kohtu õppejõudude ja üliõpilastega ning uuri lähemalt õppimisvõimalusi.

Oled oodatud!!!

Päevakava:

8.45 Palvus
Avatud loengud:
9.00 – 12.00 Vana Testamendi teoloogia (õppejõud Silja Härm)
9.00 – 12.00 Piibli hermeneutika (õpppejõud Randar Tasmuth)
9.00 – 12.00 Fundamentaalteoloogia (õppejõud Arne Hiob)
12.00 Palvus ja lõuna

13.00 – 16.00 Võrdleva usundiloo proseminar (õppejõud Jaan Lahe)
13.00 – 16.00 Vana Testamendi tekstid ja nende hermeneutika (õppejõud Silja Härm)
16.00 – 17.30 Bibliodraama meetodi kasutamine hermeneutikas (õppejõud Kreet Aun ja Kerstin Kask) (eeldab osalemist algusest lõpuni)

Lisainfo: telefonil 611 7403, e-posi aadressil dekanaat@eelk.ee

Nõmme Rahu kirik tänas pealinna juhte Rahuristiga

Nõmme Rahu kirik tänas pealinna juhte Rahuristiga

EELK Nõmme Rahu Koguduse õpetaja Ove Sander andis tegevlinnapea Taavi Aasale üle Rahuristi 3. järgu teenetemärgi, tänades Tallinna linna märkimisväärse panuse eest kiriku remondi rahastamisse.

Rahuristid on vastrenoveeritud Nõmme kiriku uus tunnustussüsteem. Rahuristi on kujundanud tunnustatud heraldik Priit Herodes. Eelnevalt on välja antud ainult kaks rahuristi, Taavi Aas kui kiriku renoveerimist toetanud linnavalitsuse juht sai selle kätte kolmandana.

„Olen väga tänulik teenetemärgi eest, kuid veelgi rohkem peab olema Tallinna linn tänulik kirikule seal tehtava sotsiaalse ja kultuurilise töö eest,“ ütles Aas. „Väärtusmaailma tugevdamine, mõtteselguse toetamine ja hingeabi andmine on ja jäävad tähtsaks seni, kuni inimene on luust, lihast ja haavatav.“

Tallinna linn toetas Nõmme Rahu kiriku siseruumide remonti ja restaureerimistöid 230 000 euroga. Renoveerimistööde kogumaksumus oli 250 000 eurot.

Nõmme Rahu kirik on üks kauneimaid ja sügavalt meie ajalooga seotud Eesti puukirikuid, mille roll kogukonna elus on aastatega üha kasvanud. Aastas külastab Nõmme Rahu kirikut ligemale 40 000 inimest. Lisaks traditsioonilistele jumalateenistustele toimuvad kirikus ka kontserdid ja kiriku kogudus teeb tänuväärset tööd abivajajate heaks.
Nõmme Rahu kirik oli renoveerimist kaua oodanud – kirikus ei olnud aastakümneid kapitaalremonti tehtud ning seetõttu oli kiriku seisukord üsna halb, tõdes koguduse õpetaja. Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sanderi kinnitusel pole nii mastaapset remonti kogu kiriku eksistentsi jooksul varem ette võetud. Renoveerimistööde käigus sai kiriku interjöör sellise ilme ja värvilahenduse, nagu see oli 1920. aastatel.

Ülestõusmispühadest alates remondi tõttu suletud olnud Nõmme Rahu kirik taasavati ja taaspühitseti eelmisel laupäeval.
Nõmme Rahu kiriku hoone ehitas Nikolai von Glehn 1901. aastal tööstushooneks. Hoone arhitekt oli Friedrich Wendach. 1904. aastal anti hoone vennastekogudusele, 1905. aastast on seal peetud luteriusu teenistusi. 1918. aastal ehitati juurde torn. 1924. aastal pühitseti kirik Tartu rahulepingu mälestuskirikuks, sellest ka nimi – Rahu kirik. 1931. aastast on kirikuhoone säilinud muutumatuna ja kirik on ajaloomälestis.

Raepress
1. november 2017 

Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti taas dr Ove Sander

7. veebruaril valis Konsistoorium ametisse taas Instituudi praeguse rektori dr Ove Sanderi.

Jaanuaris kuulutas EELK Konsistoorium välja korralise konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks 1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2022. Kandideerima oodati kõiki teoloogilise kõrgharidusega vaimulikke, kellel on doktorikraad ja kirikliku teenimise kogemus.

Filosoofiadoktor Ove Sander on Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse liige.

Rektori ülesandeks on juhtida ja esindada instituuti, vastutada instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Allikas: eelk.ee

Eesti Kirikute Nõukogu tunnustus EELK Usuteaduse Instituudile

Eesti Kirikute Nõukogu otsustas anda 2016. aasta oikumeenilise aastapreemia Eesti vanimale erakõrgkoolile, EELK Usuteaduse Instituudile, kes on oma tegevusega kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses.

Instituut on 70 aasta jooksul järjepidevalt edendanud eestikeelset kõrgemat teoloogilist haridust ja sellest on erinevas vormis osa saanud paljud inimesed, sealhulgas on suur hulk erinevate konfessioonide liikmeid Eestis olnud instituudiga erineval kombel seotud.

Pirita kloostris 15. detsembril 2016 toimunud üritusel võtsid tunnustuse tänumeelselt vastu instituudi rektor Ove Sander ja usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth.

EELK UI

EKN

 

EELK Usuteaduse Instituut tähistas oma 70. sünnipäeva reformatsioonikongressiga

ELK UI tähistas 25. – 26. oktoobril 2016 oma 70. sünnipäeva Rahvusraamatukogu suures saalis kongressiga “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”. Esimese päeva õhtul toimunud Tallinna linnavalitsuse ja EELK UI vastuvõtul tervitasid aselinnapea Mihhail Kõlvart ja Saksa Liitvabariigi suursaadik Christoph Eichhorn ning instituudi poolt esitles mag Anne Burghardt õppekirjanduse uut numbrit “Jumala armu poolt vabastatud”. Kongressi lõpetasid teise päeva õhtul paneelvestlus ning jumalateenistus Kaarli kirikus.

Loe veel EELK UI kodulehelt veel kongressi kajastusest. 

1 2 3 4 5