Avalike jumalateenistuste ja usuliste talituste läbiviimine kirikus peatatud.

Korralduse kohaselt ei ole ajavahemikus 03.03.2021 kuni 28.03.2021 lubatud siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi läbi viia. Piirangud puudutavad ka vabas õhus läbiviidavaid jumalateenistusi ja usulisi talitusi. Samas ei tähenda muudatus, et kirikud ja teised pühakojad oleksid individuaalseteks usulisteks talitusteks suletud, kuid nendes viibides tuleb järgida siseruumides viibimisele kehtestatud nõudeid.