Pühapäeval 30.mail pärast jumalateenistust toimuvad Nõmme Rahu kirikus Nõmme Rahu koguduse nõukogu valimised.

Pühapäeval 30.mail pärast jumalateenistust toimuvad Nõmme Rahu kirikus Nõmme Rahu koguduse nõukogu valimised.

Kandidaate võivad üles seada senine nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja vähemalt 5 koguduse täiskogu liiget üheskoos. Liikmete kandidaadid tuleb üles seada hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Iga täiskogu liige võib alla kirjutada kuni kolmele ülesseadmise kirjale. Ülesseadmise kirja näidised, samuti nõusolekute näidised leiab aadressilt https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/