Kogudusekool “Kasvuaeg”

Kogudusekooli “Kasvuaeg” juhendajate õppepäev!

Kogudusekool “Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

  • Palve ja Piibel
  • Usuelu alused
  • Kristlasena kasvamine
  • Koguduse liikmeks olemine
  • Kristlaste ühine vastutus
  • Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida ja kasutada näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.
“Kasvuaja” tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust. Siin arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.

See kogudusekooli kursus annab õiguse kogudsekooli läbi viimiseks ja „Kasvuaja“ materjalide kasutamiseks. Juhendajate õppepäevadele, on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli teostama.

Ootame Sind juhendajate õppepäevadele!

I õppepäev 03. septembril 2016 kell 09.30-17.00 EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

II õppepäev 24. septembril 2016 kell 09.30-17.00
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

Juhendajate koolituspäevade tasu on kokku 25 EUR
Osavõtu tasu sisaldab 2 koolituspäeva (kohvipause, lõunasööki ja õppematerjale).

 

Küsimused ja registreerimine:
koolitussekretär Merle Liblik,
merleliblik@gmail.com,
tel 55 45 727
www.misjonikeskus.ee.

 

Registreerimise tähtaeg 20. august 2016
Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud.
Üheskoos on rõõmsam kasvada ja õppida!

 

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus alustab

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse kuues lend alustab oma õppetööd
16. septembril Põltsamaa kiriklas. Ootame jälle kursusel osalema noori, kes on umbes 18 – 30 aastased, soovitatavalt leeris käinud või muidu omandanud põhiteadmised kristlikus usuõpetuses ning kes tahavad õppida paremini tundma Kolmainu Jumalat ja Piiblit. Kursus on hea võimalus kasvada kristlasena ning otsida oma kutsumust ja avastada oma ande – sellele püüavad kaasa aidata ka kodutööd. Kursusel käsitleme näiteks järgnevaid teemasid: Piibel, Jumal, Jeesuse elu ja õpetus, patt ja arm, lunastus, Püha Vaim ja armuannid, kolmainuõpetus, diakoonia, hingehoid, jutlustamine, sakramendid, rühmadünaamika, enese ja rühma juhtimine, misjon ja usuelu hoidmine. Kevadhooajal rakendatakse õpitut ka praktikal oma kodukoguduses.

Kursusel osalemiseks tuleb soovijal saata lühike enesetutvustus: Kes ma olen, millega tegelen, milline on minu suhe kogudusega praegu ning miks soovin osaleda Piibli- ja Misjonikursusel, mida loodan sealt saada. Lisaks tuleb rääkida plaanist oma koguduse vaimulikuga ja paluda tal saata soovituskiri. Nii enesetutvustus kui soovituskiri kirjutatakse vabas vormis ja saadetakse aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.

Kursuse koolitusnädalavahetused toimuvad Põltsamaa kiriklas järgmistel kuupäevadel:
16. – 18. september
21. – 23. oktoober
18. – 20. november
16. – 18. detsember
20. – 22. jaanuar
10. – 12. veebruar
10. – 12. märts
21. – 23. aprill
19. – 21. mai
Nädalavahetustel kohalviibiimine on oluline.

Palun jagage infot ja võtke julgesti ühendust!

Lisainfo

Facebook: https://www.facebook.com/eelkpmk

Misjonikeskuse kodulehelt: http://misjon.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=43

Titta Hämäläinen
EELK LNÜ
titta.hamalainen@eelk.ee
534 24 277.

1 51 52 53 54 55 63