Piibel

Jeesus ütleb: „Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.“ Mt 24:35

piibel ikoonPiibel noomib meid, teeb meid teadlikuks meie süüst. Kui meid Piiblit lugedes mõnigi asi rahutuks teeb, kui meile silma hakkab me süü, kui meie ette kerkivad tehtud patud, siis ei peaks me selle üle imestama; see on Piibli täiesti normaalne toime. Jumala sõna on nagu vasar, mis purustab kalju (Jr 23:29)…Piibel „õpetab“. Ta annab teadmisi Jumalast ja Jumala tahtest, mida me ise ei tea. Jumala tegutsemine ajaloos, Tema tegevus oma valitud rahva juures, Tema suur tegu Jeesuses Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises, kiriku rajamine ja Püha Vaimu tegevus, Jumala õndsustahe meie elus, Tema kaitse ja juhtimine…Piibel parandab ja juhatab „õiguses“, st Jumalale meelepärases elus. Jeesuse Kristuse järele käimises peab olema kasvamine. Seda tahab Jumal teha Piibli kaudu, et me kasvaksime Jumala tundmises…, et me oleksime valmis „kõigele heale tööle.“

Ülaltoodud mõtted toetuvad Jumala Sõnale Pauluse teisest kirjast Timoteusele (2 Tm 3:16.17) ning pärinevad Helmut Ockerti raamatust Piibli õpetus.

Nõnda on Piibli keskmeks Jeesus Kristus – Jumala igavikuline Sõna, Tema ainusündinnud ja armas Poeg, meie Päästja ja Lunastaja. Ainuüksi Kristuse nimes on pattude andeksandmine, uus ja pühitsetud elu ning kindel teadmine, et meie tegelik elu on ootamas Jumala juures taevas.

Nõmme Rahu koguduse piiblitunnid toimuvad igal kolmapäeval (väljaarvatud palvepäeval ja suvepuhkusel) kl 14 kogudusemaja teise korruse saalis.

Piiblitunde viib läbi diakon Toivo Treiblut
toivo.treiblut@eelk.ee
tel 5638 3832