Töötegijad

„Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“  1Pt 4:10

Jumalateenistus

Nõmme Rahu koguduse üks peamisi tugevusi läbi aegade ja ka täna on tema ustavad ja pühendunud töötegijad. Koguduse kolm vaimulikku kannavad hoolt meie ühise vaimse elu eest ning teenimisvaldkondade töötajad – muusikud, pühapäevakooli õpetajad, diakooniatöötajad jt – annavad igaüks oma kordumatu panuse koguduse vaimulikule ülesehitamisele. Siia lisandub veel suur hulk teisi vabatahtlikke, nagu koorilauljad, hingehoidjad, koguduse juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni ning erinevate toimkondade liikmed. Täna on Nõmme Rahu koguduses kaasa teenimas ligi sada koguduseliiget Jumala auks ja Tema riigi tulemiseks.