Vaimulik teenimine

ove sander eestikirikOve Sander

Koguduse õpetaja

Sündinud 4. mail 1970 on EELK vaimulik, Nõmme Rahu koguduse õpetja ja EELK Usuteaduse Instituudi rektor. Abikaasa Liina, pojad Samuel ja Siimon, tütar Eimi Mirjam.

Haridustee: Keskharidus Nõo Keskkool 1988. Teoloogia diplom EELK Usuteaduse Instituut 1994. Teoloogia magister (M.Div) AFLC Seminary, Minneapolis, 1999. Filosoofia doktor (PhD) Tallinna Ülikool, 2005. Järeldoktor Concordia Seminary, St Louis, 2007. Ordineeriti 16. jaanuaril 1991 aseõpetajaks, õpetajaõigused sai 2. detsembril 1994.

Töökäik:  Vastseliina Katariina koguduse õpetaja 1990–1998. Vastseliina Keskkooli inglise keele õpetaja 1995–1997. Ajalehe Eesti Kirik teoloogilise konsultant 1995–1997. Nõmme Rahu koguduse õpetaja alates 1999. EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja 1998–2012. EELK Usuteadsue Instituudi praktilise usuteaduse õppetooli hoidja

1998–2010. EELK Konsistooriumi assessor 2005–2012. EELK kirikukogu abijuhataja 2005–2012. EELK Usuteaduse Instituudi rektor alates 2012.

Tunnustus:
Vastseliina Teisipäeva Klubi I järgu orden 1998
EELK Kirjastuspreemia 1998
EELK Teeneteristi III järk 2007
Nõmme aasta tegija 2008
EELK Aasta Vaimulik 2009
TTA Ratasristi II järgu teenetemärk 2013

2007.


toivo_treiblut_nr-ekToivo Treiblut

Koguduse abiõpetaja

Sündinud 2. märtsil 1963, Pärnus. Ristitud ja konfirmeeritud 2001 metodisti kirikus. Ordineeritud diakoniks 19.11.2006. ja preestriks 3. 11. 2018. Introdutseerimine Nõmme Rahu koguduse abiõpetajaks toimus 4. 11. 2018.
Hariduskäik: Pärnu 13. kutsekkool 1981 (mööblitisler), 2. tehnikakool 1989 (kinomehaanik), 19. tehnikakool 1986–1988 (meeste ülerõivaste rätsep, lõpetamata), Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1991–1992 (ettevalmistuskursused), EELK UI pedagoogiline osakond 2000–2002, 2003–2009 (BA), magistriõpe 2009–2018( MA).
Teenistuskäik: Tallinna Peeteli diakon 2006–2011, Nõmme Rahu diakon alates 2012 ning 2018 aastast koguduse abiõpetaja.

Muud ametid ja ülesanded: maalikunstnik.