Diakoonia

Kuningas vastab neile: „Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!“  Mt 25:40

vaikepilt ingel diakoonia2

Nõmme Rahu  kogudus on olnud diakooniline tema rajamisest saadik. Mõneti väljendab seda ka vennastekoguduses – oli ju iseseisva koguduse algus 1922-l aastal tihedalt seotud vennasteliikumisega – laialt tuntud ja järgitud põhimõte: Jumala riigis ei ole tööta töölisi. Jumala riigi töö aga ei tähendanud, ega tähenda ainult sõnu ja uskumist, vaid sõnu, mis saavad armastuseks ja usku Kristusesse, mis leiab endale väljenduse ja kinnituse iseennast unustavas ligimesearmastuses.

Nõmme Rahu koguduse diakooniatöö:

– 80-ste Klubi – mõeldud kõigile, kes aastaid 80 või enam. Oodatud on kõik, nii koguduse liikmed, kui needki, kes veel ei ole liitunud kogudusega. Kohtutakse korra kuus, kuu esimesel laupäeval kl 11 Nõmme Rahu kogudusemajas. Loetakse Jumala Sõna, palvetatakse, lauldakse ning loomulikult pakutakse ka kehakinnitust. 80-ste Klubi ellukutsujaks on nüüd juba Isakoju jõudnud Aliide Daniltsenko ning läbi aastate on seda teenimist juhtinud Lina Vaks, Õie Tarve ning täna Vaike Simmo.

– Kristlike Raudteelaste Ühing  – Raudteelastele hakati eraldi kuulutama Jumala Sõna 1870ndal aastal Ameerikas. Eestis alustas selle teenimisega õpetaja Peeter Sink aastal 1930 ning ühtlasi loodi Eesti Kristlik Raudteelaste Ühing. (EKRÜ) Vaimulikud koosolekud toimusid tollal Eesti suuremates raudteejaamades, anti välja ajakirja „Tee ja Siht“. EKRÜ eksisteeris 1940nda aastani, taaspühitseti uut algust 1993ndal aastal Nõmme Rahu kirikus. Taastati ka ajakirja väljaandmine. Ühingu esimeheks valiti Alfred Kaaring, kes sai suure kojukutse aastal 2010. Täna juhib EKRÜ tegevust Tiit Tarve.

Vaimulikena on EKRÜd teeninud praost emeeritus dr Evald Saag ja õpetaja dr emeeritus Voldemar Ilja. Praegu aitavad ühingu vaimulikku tööd korraldada kaitseväe vanemkaplan Gustav Kutsar ja diakon Toivo Treiblut. Ühingu liikmed, endised ja praegused raudteelased, kohtuvad iga kuu kolmandal laupäeval kl 11 Nõmme Rahu kogudusemajas. Üheskoos loetaks Piiblit, palvetakse ja lauldakse, et julgustada ja kinnitada üksteist ühises usus ja Kristuse järgimisel.

Kontakt: Tiit Tarve – meil: tiit.tarve@evr.ee; tel 505 6712

– Anonüümsed Alkohoolikud – (AA) on ühendus, mille liikmed jagavad kogemusi, jõudu ja lootust ohjamaks üheskoos oma alkoholisõltuvust. AA on loodud selliste inimeste poolt ja selliste inimeste jaoks, kes üksinda, omaenese tahte varal pole suutnud oma joomakirge talitseda. AA liikmeks olemise ainsaks eelduseks on inimese soov lõpetada joomine. Liikmelisusega ei kaasne mingeid tasusid ega kohustusi.

AA tuumaks on vaimne praktika: me üritame muuta oma mõtteviisi ja tundelaadi sedavõrd, et suudaksime elada ilma alkoholita ning tunda rõõmu kainest elust. Ühenduse hingelis-vaimseks aluseks on tema liikmete anonüümsus – koosolekutel ei pea kasutama oma õiget nimegi; AA-l pole liikmete nimekirju, liikmepileteid jms.

AA on nii vaimselt kui ka majanduslikult sõltumatu riiklikest, kiriklikest ja ühiskondlikest institutsioonidest; AA ei osale ühiskondlikes vastasseisudes ning jääb alati erapooletuks, ei taotle ega võta ka vastu AA-väliseid toetusi.

AA tegevuse põhivormiks on AA rühmade koosolekud. Nõmmel tegutseb juba üle kümne aasta Rahu rühm, mille koosolekud toimuvad Rahu kiriku kogudusemaja ruumides viiel päeval nädalas: teisipäeval, kolmapäeval, reedel ja pühapäeval algusega kell 18.00, laupäeval kell 12.00.

Meie juhtlauseks on: kui tahad juua, on see Sinu asi, kui tahad kaineks saada, on see ka meie asi.

Üldkiriklikul tasandil vastutab EELK diakoonitöö eest assessor Ove Sander ning diakoonilise teenimise koordineerimiseks ja teostamiseks on ellu kutsutud EELK diakooniatalitus, mida juhib õpetaja Avo Üprus –

Kiriku plats 3
10130 TALLINN

http://www.eelk.ee/diakoonia/
e-post: diakoonia@eelk.ee
tel 627 7363, faks 627 7352


Loe veel: