Haigete armulaud ja võidmine

Jeesus õnnistas ja tervendas haigeid. Tema juurde võivad tulla nõrgad, väsinud, kannatada saanud, haiged – kõik abivajajad. Jeesuse eeskuju järgisid ka Tema jüngrid ja kogu kristlik Kirik. Seda koguduse osadust ja hoolitsust oma haigete, vanade, üksikute ja puuetega liikmete, eriti surijate eest, väljendab nende külastamine, hingehoidlik vestlus, armulaua jagamine, võidmine, palvetamine ning nende Jumala sõnaga toetamine kodus, haiglas ja mujal hoolekandeasutustes.

On loomulik, et haige otsib võimalust vaimulikuga koos palvetamiseks, armulaua vastuvõtmiseks ning lohutuse ja julgustuse otsimiseks. Inimesed, kes vanaduse või haiguse tõttu ei pääse kirikusse, kutsuvad vähemalt kord aastas vaimuliku koju armulauda jagama…

On hea, kui talitusest võtab osa asjaosalise omakseid ja sõpru või haigla toakaaslasi. Neidki kutsutakse armualaosadusele.

Haigete võidmine kui eestpalve ja õnnistamise talitus on vana kristlik traditsioon, mille aluseks on Jaakobuse kirjas toodud korraldus (Jk 5:13–17). Vanas ja Uues Testamendis on õli tuntud kui ravim (Js 1:6; Mk 6:12–13; Lk 10:34). Haige võidmine toimub Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Talitus on haige jaoks eriliselt seotud Kristusega (sõna-sõnalt tähendab Kristus kreeka keeles: Jumala poolt ‘võitu’, ‘salvitu’), kes on ise kannatanud ja lubanud haigeid päästa. Käte pealepanemine ja õli sümboliseerivad Issanda ligiolekut: Püha Vaimu

kaudu annab Issand tervendavat väge. Sellepärast on kristlasel iga tõsisema haiguse korral õigus paluda seda talitust, et kogeda Issanda toetavat ja julgustavat ligiolekut. Võidmine on elavate jaoks, see ei tähenda haige enneaegset loovutamist surmale. Talitus toimub haige enda soovi korral, teadvuseta olekus haigele ei tehta võidmist.

Väljavõte EELK Talituste Käsiraamatust.


Nii haigete armulauaks kui võidmiseks palume kokku leppida õp. Marek Alveusega: marek.alveus@eelk.ee, 5092243