Sõpruskogudused

Kuopio Tuomiokirkko

Kuopio Tuomiokirkko

Nõmme Rahu kogudusel on pikaajalised sõprussuhted Soome Kuopio luterlike koguduste ühendusega (Kuopion seurakuntayhtymä), Ameerika Florida osariigi Destini luteriliku kogudusega (Destin Grace Lutheran Church) ning Rootsi Göteburgi Askimi kogudusega. Nõmme Rahu kogudust seob sõprus EELK Ilumäe kogudusega.

Kuopio kogudustega on toimunud tihe suhtlemine alates 2000ndast aastast, mil sõlmiti ametlik koostööleping. Aastaid varem algas meie koguduse tutvus praost Kirsti Maija Paananeniga Pieksamäelt ja Tarja Sivoneniga Kuopiost, kes alustasid intellektipuuetega inimeste teenimistööga Eestis. Nende tegevus puudutas ka Nõmme lastekodu, mille tulemusena ristiti hulk sealseid lapsi meie koguduses, kes said endale ühtlasi ristivanemad Soomest. Just Tarja initsiatiiv ning kontaktid ristivanematega viisid Kuopio koguduste ja Nõmme Rahu koguduse viljaka koostööni. Meie koguduse lapsed ja laulukoorid on külastanud Kuopiot, samuti mitmetel kordadel on olnud Kuopio koguduste vaimulikud, töötegijad ja koorid meie külalised. Nõmme Lunastaja kiriku tekstiilid jäävad meile alatiseks meenutama Kuopio praosti ja unustamatut sõpra Oiva Voutilainenit (1945-2010), kelle eestvedamisel ehivad seda pühakoda Eesti ühed kaunimad kudumid. Oleme väga tänulikud Kuopio koguduste jätkuva majandusliku toetuse eest meie koguduse teenimistööle. Vt lisaks http://www.kuopionseurakunnat.fi.

Destini ja Nõmme Rahu kogudust on sidunud sõprussidemed samuti pikki aastaid, alates aastast 1999. Koostöö raames on külastanud mitmed rühmad meie kogudusest Destinit ning oleme võõrustanud külalisi Ameerika kaunima rannaäärset kogudust Põhja Floridast. Eriti meeldejäävad on olnud iga kevadised Destini koguduse ilmikteenimise konverentsid, milledel oleme aastaid osalenud ning suvised perelaagrid, mida korraldasime koos Destini sõpradega villa Nõvas. Nõmme Rahu koguduses toimiv Hingehoiuvalve on „toodut“ Destinist ning kandis seal nimetust Stewans Ministry. Suhtlemine Ameerika õdede-vendadega on kindlasti kujundanud meie koguduse palet, muutes meid avatumaks, sõbralikumaks ning tuletades meelde, et kogudus on Jumala perekond, kus on igaühel oma koht ja ülesanne. Mõtleme tänus tagasi meie koguduse kauaaegsele juhatuse esimehele Kaja Tassale (1966-2014) ning Martin Lallile, kel oli suur roll meie ameerikasuhete arendamisel ja hoidmisel. Vt lisaks http://www.gracedestin.org

Suhtlemine Askimi ulatub 90ndate aastate teise poolde. Kuigi sealse koguduse vaimulikud on mitmeid korral vahetunud, on sõprussuhe sellele vaatamata kandunud tänasesse päeva. Sealse koguduse peaõpetaja Peter Helgren on olnud sage külaline meie koguduse keskel nii jutlustades kui kaasateenides jumalateenistustel. Samuti on läbi aastate meid külastanud mitmed Askimi koguduse töötegijad ja liikmed ning oleme korduvalt käinud vastukülaskäikudel. Õpetaja Ove Sander jutlustas Askimis 2014 märtsil koguduse misjonipäeval. Olgu lisatud, et Rootsi sõbrad toetasid aastaid rahaliselt meie koguduse laste- ja dikakooniatööd. Samuti on Lunastaja kirikuhõbe – Armulaua pateen ning karikas – Askimi koguduse kingitus kiriku taaspühitsemise päevaks. Vt lisaks http://www.svenskakyrkan.se/askim.

Nõmme Rahu ja Ilumäe koguduste suhted on samuti suhelnud juba aastaid. Kahe koguduse läbikäimine on lähtunud arusaamast, et lisaks välismaistele sõpradele on sama oluline hoida ja arenda tihedamaid suhteid ja osadust meie enda kiriku sees. Sõprusside on tähendanud eelkõige vastastikkuseid külaskäike ja eestpalvet. Avaldatud on õpetaja Ove Sanderi kirjutised kiriklikest talitustest Ilumäe koguduse lehes.