Talitused

Kiriklikud talitused hõlmavad sakramente ja sakramentaale, nii Kristuse seatud õndsuseks vajalikke Jumala armu vahendamise talitusi kui ka kiriku kujundatud õndsuseks kasulikke õnnistamisi ja pühitsemisi.

Kuigi luterlikus traditsioonis on loetud sakramentideks vaid ristimist ja armulauda, on ka kõigi teiste talituste puhul küsimus Kristuse tõelises ligiolekus ja tegutsemises oma rahva keskel.

Igal talitusel on oma iseloom, mis erinevalt jumalateenistusest ei lähtu kirikuaasta rütmist, vaid konkreetsest elujuhtumist ehk kaasusest (ld casus – ‘juhtum, sündmus’). Kõik talitused vahendavad Jumala õnnistust, Kristuse lunastavat ligiolekut ja tööd meie keskel. Sakramendid toimivad Kristuse antud käsu ja tõotuse väes, vahendades Jumala õndsusttoovat armu. Muud talitused toimivad palve ja õnnistamise kaudu kui Jumala hea and, et sünnitada ja kasvatada inimestes usku, luua osadust, rõõmu ja rahu, lohutada ja julgustada, motiveerida ja juhatada.

Väljavõte EELK Talituste Käsiraamatust „Pühad talitused kiriku ja kristlase elus.“

Luterlikus kirikus peamisteks talitusteks on ristimine, konfirmatsioon, laulatus, erapiht, haigete armulaud ja võidmine, matus ning erinevad pühitsemised (nt vaimulike ordinatsioon ja ametisse seadmine või kirikuhoone pühitsemine) ja õnnistamised (nt kihlus, laulatuse aastapäev ning kodu, lipu või erinevate ehitiste ja rajatiste õnnistamine). Talitused toimuvad üldjuhul kirikus, kuid vajadusel ja sõltuvalt kirikliku talituse iseloomust ka väljaspool kirikuhoonet.


Kõikideks talitusteks palume kokku leppida õp. Ove Sanderiga: ove.sander@eelk.ee, 509 0011 või abi õp. Marek Alveusega: marek.alveus@eelk.ee, 5092243

Loe veel: