Lapsed, noored ja pered

„Mina ja mu pere, meie teenime Issandat.“ Jos 24:15b

lapsed-pyhapaevakoolis

Lapsed, noored ja nende pered on koguduses omavahel tihedalt seotud. Üldjuhul tulevad lapsed ja noored kogudusse koos perega, aga võib ka olla, et pere täiskasvanud liikmed leiavad tee kogudusse just laste ja noorte kaudu.

Nõmme Rahu kogudusese pühapäevastele jumalateenistustele on oodatud alati kogu pere.  Jumalateenistuse ajal toimub pühapäevakool ehk lastekirik. Pühapäevakool on kohaks, kus käsitletakse lastele arusaadavas vormis kristliku usu põhitõdesid. Teemad järgivad kirikuaastat ning lastekiriku osaks on ühine vestlusring, lugu Piiblist, palve, mäng, laul, meisterdamine, joonistamine või muud põnevat.

Pühapäevakool tegutseb Nõmme Rahu koguduses Mihklipäevast Emadepäevani. Pühapäevase jumalateenistuse ajal kutsutakse lapsed ning pühapäevakooli õpetajad altari ette ning palutakse neile ja lastekirikule Jumala õnnistust. See toimub vahetult enne Pühakirja lugemisi. Pühapäevakoolist tullakse tagasi pärast rahusoovi. Seejärel saab minna ühiselt koos perega armulauale. Lastekirik toimub kogudusemaja lastetöö ruumides. Maikuu keskelt septembrini, kui pühapäevakool on suvepuhkusel, on kõik pered jätkuvalt oodatud jumalateenistustele. Jumalateenistuse ajal on saadaval väikelastele mõeldud kotid, millest võib leida joonistustarbeid, lasteraamatuid ning mänguasju. Samuti saab vanem minna vajadusel koos lapsega kirikusaali kõrval olevasse leerituppa.

Lisaks lastekirikule teenivad lapsed ja noored kaasa suuremate kirikupühade jumalateenistustel. Enne jõule toimuvad pühapäevakooli raames advenditöötoad. Suvel on laager või väljasõit ning ühiselt osaletakse Tallinna koguduste või kogu EELK ettevõtmistes.

Laste- ja peretöö juurde kuuluvad ka hingehoidlikud vestlused. Olgu siis nendeks koguduse vaimulike vestlused noorpaaridega või lapsi ristimisele toovate perede, aga ka inimestega, kes vajavad vaimulikku tuge. Samuti saavad koguduse pühapäevakooli õpetajad olla toeks peredele, et jätkuks usku, rõõmu ja jõudu.
Soovime, et Nõmme Rahu kogudus oleks kohaks, kus laps ja noor õpib armastama Kristust ning mõistab, et Kristus armastab teda.

Info meie tegemiste kohta on üleval ka Facebook’is, sealt leiad meid nime alt – Nõmme Rahu laste- ja noortetöö.

Nõmme Rahu koguduse pühapäevakooli õpetajad