Tegemised

Nõnda nagu Jumal on õnnistanud meie kogudust paljude töötegijatega, nõnda samuti on olnud Tema arm ka meie koguduste tegemiste ja vaimuliku teenimisega. Oleme Jumalale väga tänulikud, et võime üheskoos õppida Tema Sõna ja palvetada. Täname Jumalat, et koguduses töötab pühapäevakool ning laulavad koorid. Samuti mõtleme tänus Tema armule, et võime aidata pudustkannatajaid ning teenida inimesi nende väga erinevates vajadustes.

Ja siiski, miks see kõik on nii oluline nii meile, kui igale kogudusele ja ristiinimesele? Kas usust ei piisa? Jah loomulikult piisab – sest ainult usu läbi saame oma patud andeks ning meile avatakse taevaväravad -, kuid see usku on ühtlasi ka aktiivne ja tegev hoiak, mis on suunatud ligimese teenimisele ja seeläbi Jumala austamisele. Arusaadavalt on selline usk Jumala and ja kingitus meile – Jeesus ütleb „Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.“ Jh 15:4

Elmar Salumaa kirjutab oma Süstemaatilise teoloogia käsiraamatus headest tegudest – Tõeliselt head on need teod, mis spontaanselt võrsuvad usust ja millel seetõttu on armastuse iseloom – erinevalt nn käsutegudest, mis johtuvad ainult kartusest, on seotud tasulootusega või sünnivad lihtsalt vormilise kuulekuse ajel. Heade tegude selline seostamine usuga viitab ühtlasi nende jumalatahtelisele iseloomule, spontaansus aga teeb need paindlikuks ja vastavaiks inimese situatsiooni igakordseile vajadusile…On loomulik, et usus õigeksmõistetud inimene, st inimene, kes andeksandvast armust uueks saanuna on õiges vahekorras Jumala ja ligimesega, sarnaneb hea puuga, mis kannab head vilja.