Palve

„Palvetagem lakkamatult, tänage kõige eest…“ 2Ts 5:17.18

Risti juures palved

Palves kõneleme Jumalaga, kuid õige palvetaja süda oskab kuulata oma Taevase Isa tasast häält. Palves oleme vastu võtnud tunnistuse – „Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on Tema Pojas (1 Jh 5:11) ja austame Jumalat, „kes teid suudab hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskamisega.“ (Jd 24) Palve lõplikku väärtust mõistame kojujõudnutena matakateele tagasi vaadates…

Jää, Issand meisse oma püha sõnaga. Viibi meie keskel oma pühades sakramentides. Lase kogeda oma lähedust, kui palume Sind usus appi. Ühenda meid enesega oma risti läbi. Aamen.

Ülaltoodud mõtted ja palve on Ove Sanderi palveraamatust Ja meie palume.

Nõmme Rahu kogudust on läbi aegade tuntud kui palvetavat kogudust. Tõepoolest, lapsemeelsest usaldusest saadetud palve on olnud meie koguduse elu ja kasvu, meie rahu ja lootuse allikaks. Oleme Jumalale selle eest väga tänulikud, samuti, et ka täna võime koguduses kõik oma mured ja rõõmud julgelt Jumala kätele kanda, sest Tema peab hoolt meie eest. (1 Pt 5:7)

Mitmeid aastaid on Liina Sander valmistanud palvelehti igaks nädalaks, mis on abiks korrastatud palveelu elamisele. Palvelehelt on heaks võimaluseks meie osaduse kinnitamisele Jumalaga, samuti aga osaleda koguduse üldises eestpalves ning süveneda Piibli õpetusse.

Palvelehe leiad siit

Palveteenimise eest kannab meie koguduses vastutust Liina Sander – liina.sander@eelk.ee

tel 58 173 444.