NÕMME RAHU KOGUDUSE SEGAKOOR 105

Nõmme Rahu koguduse segakoori alguseks loetakse 1913. aastat. Kahjuks pole algusaastate kohta säilinud ühtegi kirjalikku ülestähendust. Kunagisel koorivanemal Rudolf Tarvel oli aga omal ajal võimalus koori asutajatega kõnelda. Ta pidas aastaid koori päevikut, tänu millele võimegi neisse kaugetesse aegadesse tagasi vaadata. 1913. aastal pidas meie kirikuhoones palvetunde kohalik vennastekogudus. Tasapisi hakati läbi viima pühapäevahommikuseid jumalateenistusi, kus teenis kaasa ka väike koorirühm.1917. aastal ehitatakse kirikusse selle tarvis kooripealne. Aastad 1917 – 1922 on eesti rahvale rasked aastad: I Maailmasõja lõpp. Vabadussõda. On hetki, mil muusikaelu peaaegu soikub. Siis aga kogudus iseseisvub. Õpetajaks tuleb noor energiline ja teotahteline Anton Eilart, laulukoori kutsutakse kokku nii vanad kui uued lauluhuvilised ning koguduse muusikaelu saab sisse uue hoo. Mureks on külmad kirikuruumid ning puuduv muusikariist lauluharjutuste tarbeks.1928. aastal pöördub koguduse juhatus abi saamiseks Riigivanem Tõnissoni poole. Leerituppa ostetakse harmoonium ning 1930. aastal valmib ahi. 27. septembril 1931 laulab segakoor ümberehitatud kiriku õnnistamisel. 1935. aasta jaanipäeval osaletakse Nõmme Rahu kiriku aias vastvalminud laululaval esimesel vaimulikul laulupäeval. 1940.-ndatel aastatel on muusikaelu peaaegu soikunud. Laulukoor kiratseb, päevakorral on organisti leidmise küsimus. Mehed on sõtta läinud, paljud külmale maale saadetud, kirikutöö tegijaid kiusatakse taga. Orelipuldile tõmmatakse ette mustad katted… Vaatamata raskustele läheb elu koguduses edasi. 1974. aastal on segakooris 33 lauljat ning kirikus teenitakse jumalateenistustel kaasa kahekümnel korral. 1989. aastal osaletakse esimesel sõjajärgsel ülemaalisel vaimulikul laulupäeval Otepääl, järgnevad vaimulikud laulupäevad Viljandis, Pärnus, Suure-Jaanis ja Tartus – meie segakoor ei ole puudunud neist üheltki. Kevad-suvistel koorireisidel on käidud Eestimaa eri paigus ning kaugemalgi – Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal ja Lätis. Alati on osa võetud Nõmme Rahu kiriku aias toimuvatest Tallinna praostkonna laulupäevadest. Palju aastaid on käidud laulmas 1. advendiküünla süütamise tseremoonial ning koorivahetuse raames Tallinna teiste koguduste jumalateenistustel. 2017. aasta sügisel oli seoses enamiku lauljate kõrge vanusega kaalumisel segakoori tegevuse lõpetamine ja asendamine klubilise kooskäimisega. Pärast mõnekuist proovimist oli selge, et lauljatel on soov siiski kooris laulmist jätkata ja nii olemegi Jumala armust jõudnud tänase tähtpäevani. Sel hooajal laulab meie kooris 23 lauljat. Lauluharjutusi teeme 2 korda kuus. Kaasateenimine 4. advendipühapäeva jumalateenistusel on meie esimene avalik ülesastumine pärast pooleteise aasta pikkust pausi. Me ei tea, milline on Nõmme Rahu koguduse segakoori tulevik. Küll aga saame tuua rohkesti tänu Jumalale selle imeliselt pika käidud tee eest; iga laulja ja koorijuhi eest, kelle ustav pühendumine Jumalariigi tööle on toonud meid tänasesse päeva, ning paluda ikka: Sinu tahtmine sündigu!

 

Mälestused on kogunud kauaaegne koorilaulja Marge Pikner, täiendanud koorijuht Imbi Laas

 

Nõmme Rahu koguduse organistid – koorijuhid

Nõmme Rahu segakoori liikmete nimekiri 2018