Advenditervitus

Tervitan teid advendiaja algul Jumala Sõnaga prohvet Sakarja raamatust:

“Vaata, sulle tuleb sinu Kuningas, õiglane ja aitaja.” ( Sk 9:9)30

Advendiaeg suunab meie pilgud üheaegselt minevikule, olevikule ja tulevikule. Kui vaatame tagasi läinud kirikuaastale, siis usun, et meil on põhjust tänulikkuseks Jumalale. Ta on kinkinud meile ilusaid hetki ning kindlasti olnud toeks ja lootuseks raskusete keskel. Nõmme Rahu kogudusena on meil eriline põhjus Teda tänada selle armu ja abi eest, et võime tulla jumalateenistustele imekaunisse ja värskelt remonditud kirikusse.

Püüdes aga mõelda selle hetke üle, milles me praegu oleme, küllap siingi saame kogeda Jumala lähedust, Tema abi ja halastust. Kui aga pöörame oma pilgud tuleviku poole, siis võime muidugi tunda ka ebakindlust, sest meie elu siin maailmas ei ole ju midagi kindlat ning me ei tea, mida homselt oodata. Kristlastena võime siiski oma südames kanda lootust, isegi kindlat teadmist, et Issand jääb alati oma lapsi saatma, õnnistama ja hoidma. Enamgi veel, Jõululaps Jeesus Kristus annab meile usu kaudu võimaluse vaadata kaugemale maise elu radadest ning näha taevast – seda paika, kuhu juba mitmed meie kallid on läinud meie eele  ning kuhu meiegi Jumala armu läbi oleme teel.

Armsad õed ja vennad. Soovin teile õnnistatud advendiaega ja alanud kirikuaastat. Tõesti, Kristuses on tulnud meile “Kuningas, õiglane ja aitaja.” Jäägu selle Kuninga arm ja halastus meid kõiki saatma uuel kirikuaastal ja kõigil aegade, et meie südamed oleksid täidetud alatisest tänust ja lootusest meie Jumalale.

Kutsun teid samuti osa võtma meie koguduse jumalateenistustest ja paljudest jõuluaja kontsertidest. Siit samast kodulehelt leiate infot meie koguduse kahes pühakojas, Nõmme Rahu ja Nõmme Lunastaja kirikutes, toimuva kohta.  Olete alati südamest oodatud meie keskele.

Õnnistatud ja rõõmsat advendiaega ning uut kirikuaastat

Õp. Ove Sander
Nõmme Rahu koguduse õpetaja

Sander_Ove
Tallinnas, 30. novembril 2017