EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus alustab

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse kuues lend alustab oma õppetööd
16. septembril Põltsamaa kiriklas. Ootame jälle kursusel osalema noori, kes on umbes 18 – 30 aastased, soovitatavalt leeris käinud või muidu omandanud põhiteadmised kristlikus usuõpetuses ning kes tahavad õppida paremini tundma Kolmainu Jumalat ja Piiblit. Kursus on hea võimalus kasvada kristlasena ning otsida oma kutsumust ja avastada oma ande – sellele püüavad kaasa aidata ka kodutööd. Kursusel käsitleme näiteks järgnevaid teemasid: Piibel, Jumal, Jeesuse elu ja õpetus, patt ja arm, lunastus, Püha Vaim ja armuannid, kolmainuõpetus, diakoonia, hingehoid, jutlustamine, sakramendid, rühmadünaamika, enese ja rühma juhtimine, misjon ja usuelu hoidmine. Kevadhooajal rakendatakse õpitut ka praktikal oma kodukoguduses.

Kursusel osalemiseks tuleb soovijal saata lühike enesetutvustus: Kes ma olen, millega tegelen, milline on minu suhe kogudusega praegu ning miks soovin osaleda Piibli- ja Misjonikursusel, mida loodan sealt saada. Lisaks tuleb rääkida plaanist oma koguduse vaimulikuga ja paluda tal saata soovituskiri. Nii enesetutvustus kui soovituskiri kirjutatakse vabas vormis ja saadetakse aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.

Kursuse koolitusnädalavahetused toimuvad Põltsamaa kiriklas järgmistel kuupäevadel:
16. – 18. september
21. – 23. oktoober
18. – 20. november
16. – 18. detsember
20. – 22. jaanuar
10. – 12. veebruar
10. – 12. märts
21. – 23. aprill
19. – 21. mai
Nädalavahetustel kohalviibiimine on oluline.

Palun jagage infot ja võtke julgesti ühendust!

Lisainfo

Facebook: https://www.facebook.com/eelkpmk

Misjonikeskuse kodulehelt: http://misjon.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=43

Titta Hämäläinen
EELK LNÜ
titta.hamalainen@eelk.ee
534 24 277.