Heategevuskontsert

EELK Tallinna Diakooniahaigla 20. juubeli tähistamiseks 5. aprillil 18.00 Tallinna Jaani kirikus