Kogudusekool “Kasvuaeg”

Kogudusekooli “Kasvuaeg” juhendajate õppepäev!

Kogudusekool “Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

  • Palve ja Piibel
  • Usuelu alused
  • Kristlasena kasvamine
  • Koguduse liikmeks olemine
  • Kristlaste ühine vastutus
  • Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida ja kasutada näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.
“Kasvuaja” tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust. Siin arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.

See kogudusekooli kursus annab õiguse kogudsekooli läbi viimiseks ja „Kasvuaja“ materjalide kasutamiseks. Juhendajate õppepäevadele, on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli teostama.

Ootame Sind juhendajate õppepäevadele!

I õppepäev 03. septembril 2016 kell 09.30-17.00 EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

II õppepäev 24. septembril 2016 kell 09.30-17.00
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

Juhendajate koolituspäevade tasu on kokku 25 EUR
Osavõtu tasu sisaldab 2 koolituspäeva (kohvipause, lõunasööki ja õppematerjale).

 

Küsimused ja registreerimine:
koolitussekretär Merle Liblik,
merleliblik@gmail.com,
tel 55 45 727
www.misjonikeskus.ee.

 

Registreerimise tähtaeg 20. august 2016
Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud.
Üheskoos on rõõmsam kasvada ja õppida!