Nõmme Rahu koguduse aastaraamat

Esimene Nõmme Rahu koguduse aastaraamat koondab endasse hetki Issanda õuedes 2015/2016. Neisse mahub palju rõõmu, tegemisi ja mõtteid, millega tulevikule vastu astuda. Eelkõige on see raamat tunnistustuseks Jumala armust ja ustavusest oma rahvale.

Kaante vahele jäävad erinevad sündmused igast kuust ja ülevaade koguduse teenimisvaldkondadest. Suurematest projektidest on hingehoiu koolituspäevad, Kirikuöö ja Kirikupäev lastele jpm. Helge mälestus koguduse ustavast ja pikaajalisest pühapäevakooli õpetajast ja koguduse juhatuse esimehest Kaja Tassast tema 50. sünniaastapäeval. 2016. aastal möödus õpetaja Ove Sanderil 25 aastat teenimist EELK vaimulikuna ning diakon Toivo Treiblutil 10 aastat ordinatsioonist – nendestki teetähistest on raamatus kirjuatud. Lisaks on aastaraamatus jutlusi ja kirjutusi ning tunnistusi Jumala armust ja tervenemisest. Raamuveergudelt leiab juhatust Jumala sõnast ja julgustavaid mõtteid. Raamatu koostaja Indrek Lundava, korrektuur Riste Uuesoo ja küljendaja Helena Semm.

Nõmme Rahu koguduse aastaraamat on saadaval Nõmme Rahu kirikus ja koguduse kantseleis.