Teenimine tähendab teiste päralt olemist

Mk 10:32-45

Palveleht 1. – 7. märts 2015

Nädala teema: Palve ja usk

Kristuses on meie tulevik

Head sõbrad, õed ja vennad, soovin Teile õnnistatud Eesti riigi 97. sünnipäeva. Sel päeval on põhjust mõelda tänumõtteid Jumalale, kes meile meie riigi on andnud ja seda tänini hoidnud. Lo
1 248 249 250 251