Palveleht 24. – 30. oktoober 2021

Nädala teema: Usuvõitlus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakohad, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 46:2-8

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. 

Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 

Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela.

Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. 

Jumal on tema keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites. 

Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa. 

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

 

Pauluse kirjast roomlastele 10:12-18
12 Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad.
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud?

Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad

ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud:
„Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.”
16 Siiski mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile. Sest Jesaja
ütleb: „Issand, kes on uskunud meie kuulutust?”
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
18 Kuid ma küsin: Kas nad ei ole siis kuulnud? Muidugi on, sest: „Kogu maale on kostnud nende hääl ja ilmamaa äärteni nende sõnad.”

   

Vaikne patutunnistus  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaevaja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.        

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.

Selles palveosas oleks samuti hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on meiega usuvõitlustes. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest ning kelles meil on igavene elu. Tänu Pühale Vaimule, kes meie elu pühitseb ning kelle juhtimist tohime oma ellu paluda. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kristlaste eest, kes elavad oma kristlikku usku ja armastust tõeks ning on soolaks ja valguseks maailmale. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:21

21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 5:13-16

13 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale,
nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi meie endi kiusatuse tunnil, et Jumal ise hoiaks meid ning kingiks usaldust Tema peale. Palume usuvõitluses appi Püha Vaimu. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Andku Issand meile jaksu aidata kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alvuse ning tema pere. Palume jõudu ja rõõmu meie koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ning aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palume, et Jeesus käsk: “Armastage üksteist!”, saaks ka meie koguduse keskel tõeks ja eluks. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:5-8

5 Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale,
kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast.

6 Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas;
ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal.
7 Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand.
8 Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume Covid-19 viirusega seotud olukorra pärast, armu ja abi Issandalt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste- ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 5:43-44   

43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!

44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,

Palume, et Issand aitaks meil palvetada ka oma vaenlaste eest. Mitte kuidagi üleolevalt või neile kurja soovides, vaid siira ja armastava südamega, andes keerukad inimsuhted, rasked olukorrad ja probleemsed inimesed Jumala hoolde, kes ainsana suudab muuta südameid.