Üleskutse eespalveks EELK Diakooniahaigla eest

Armsad vaimulikud!

Eeloleva pühapäeva evangeeliumitekst jutustab Kapernauma väeülemast, kes palub Jeesust oma haige teenri pärast: „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!” Jeesus vastab talle: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” (Mt 8:6,13)

Koos assessor Ove Sanderiga palun kõigil EELK vaimulikel pühapäevasel jumalateenistusel pöörduda Kapernauma väeülema kombel eestpalves Jeesuse poole ning paluda Tema abi ja õnnistust EELK Tallinna Diakooniahaiglale kohtuasja pärast, mis võib tähendada haigla tegevuse halvamist või lõpetamist.

Nimelt, ähvardab 1999. aastal asutatud haiglat Haigekassaga lepingu lõpetamine, mis võib viia rahastuse puudumisest tingituna Baltimaade ainsa kirikule kuuluva haigla sulgemiseni. Kohtus vaieldakse Haigekassa poolt rahastatavate ravijuhtude jaotuse üle erinevatele haiglatele. EELK Tallinna Diakooniahaiglat ähvardab temale määratud ravijuhtude ära võtmine, kuna üks teine haigla vaidlustas juhtude jagamise ning soovib EELK Tallinna Diakooniahaiglale eraldatud juhtude endale määramist. See tähendaks Haigekassa poolse rahastuse lõppemist. Kui see ei tunduks ülekohtusena ning teatud põhjustel täiesti ebaõiglasena, ei oleks EELK Tallinna Diakooniahaigla kohtusse pöördunud.

Neil päevil on meedias palju arutatud inimese elu lõpu küsimuste üle. Paljud inimesed on avaldanud arvamust, et aktiivne eutanaasia võiks olla Eestiski lubatud ja seadustatud. Kristlik vaatenurk on, et aktiivne eutanaasia – inimese elu aktiivne lõpetamine selleks, et teda haiguse süvenemisel edasistest kannatustest säästa, ei ole Jumal tahtega kooskõlas.

Meie ülesanne on ligimese kannatuste maksimaalne vähendamine, et ta võiks elust lahkuda väärikalt ja valudeta, kogedes ligimesearmastust ja hoolt, ning surres loomuliku surma. Just seda hoole- ja armastusetööd tehakse EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsosakonnas. EELK Tallinna Diakooniahaigla on ainus hospiitsiteenust pakkuvast kolmest Eesti haiglast, kus inimese eest hoolitsetakse tema elu viimastel hetkedel kristlike hoolekande ja ligimesearmastuse põhimõtetest lähtudes. Paljud EELK vaimulikest ning teistest kiriku töötegijatest on võinud võtta Issanda kutse igavikku vastu just Tallinna Diakooniahaiglas, kus patsiendi eest on hästi ja armastusega hoolt kantud. Ei taha kuidagi leppida, et see ja kogu ülejäänud kristliku hoolekande ja diakoonia põhimõtetest lähtuv tegevus EELK Tallinna Diakooniahaiglas ei ole peagi enam võimalik, kuna haiglat ähvardab rahastusest ilma jäämise tõttu sulgemine.

Võtkem EELK Tallinna Diakooniahaigla sel pühapäeval jumalateenistusel eriliselt eestpalvesse ja palugem haigla, tema töötajate ja patsientide eest. Palvetagem selle pärast, et kohtuvaidlused võiksid pöörduda suunas, mis ei ohusta haigla rahastamist Haigekassa poolt ning ei too endaga kaasa tegevuse peatamist või lõpetamist.

Usun, et Jeesuse sõnad Kapernauma väeülemale: „Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!”, kõlavad ka meie eestpalvete vastusena.

Õnnistust soovides

Urmas Viilma
Peapiiskop