Tag Archives: Avaleht

Kevadleerikursus 2021

Nõmme Rahu koguduse kevadleeri kursus algab 16. aprillil jumalateenistusel kl 10.30

Leerirühma esimene kokkusaamine Pühapäeval kl 12.15 kiriku leeritoas

Leeritunnid toimuvad kombineeritult, nii Pühapäeviti peale Jumalateenistust, kui ka Zoom keskkonnas.

 

Lisainfo ja registreerimine marek.alveus@eelk.ee (koguduse diakon) või 5092243

Leeri kohta loe lisa.

Koguduse elust

Alates 3. maist on Nõmme Rahu kiriku uksed taas avatud, nii pühapäevasteks Missadeks, kui ka kõikideks muudeks talitusteks. Vabariigi valituse korraldusega on lubatud siseruumides ajavahemikus 6.00 – 21.00 korraldada või läbi viia avalikke jumalateenistusi ja muid avalikke usulisi talitusi tingimusel, et arvestatakse 2+2 liikumispiirangut, 25-protsendilist ruumi täitumise nõuet ning käte ja pindade desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;

– siseruumides on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli, leeritöö, piiblitunnid, jms. ainult tingimusel, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest paaris, sh juhendaja. Samuti tuleb järgida desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;

– välitingimustes on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud jumalateenistused, avalikud koosolekud, konverentsid, kontserdid ja muud avalikud üritused 10-liikmelistes rühmades nõnda, et osalejate arv ei ole suurem kui 150 isikut. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, mis tähendab, et hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

 

Pühapäeval 30.mail pärast jumalateenistust toimuvad Nõmme Rahu kirikus Nõmme Rahu koguduse nõukogu valimised.

Pühapäeval 30.mail pärast jumalateenistust toimuvad Nõmme Rahu kirikus Nõmme Rahu koguduse nõukogu valimised.

Kandidaate võivad üles seada senine nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja vähemalt 5 koguduse täiskogu liiget üheskoos. Liikmete kandidaadid tuleb üles seada hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Iga täiskogu liige võib alla kirjutada kuni kolmele ülesseadmise kirjale. Ülesseadmise kirja näidised, samuti nõusolekute näidised leiab aadressilt https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/