Märgusõna postitused: Avaleht

Ühine osadus teemal Katekismus kõneleb – 10 käsku”

Kokkusaamine Nõmme Rahu kogudusemajas iga kuu teisel ja neljandal laupäeval kl 12.00 – 13.00

Kava

9.veebruar – Esimene käsk vaatab meie elu varjatud sügavusse ja küsib meilt: kellele või millele kuulub su hinges koht, mis peaks ainuüksi kõigeväelisele Juma-lale kuuluma, kelle armust meie elame?

23.veebruar – Esimese käsu selgitus. I osa teemaks on jumalakartlikus. Me elame pidevalt Jumala palge ees ja kardame lapsemeelselt ja aupaklikult kõigis pisiasjadeski eksida Jumala tahte vastu. Jumalakartlik inimene ei karda ega põgene Jumala eest, vaid ta kardab pattu ja püüab hoiduda seda tegemast, sest ta armastab ja austab Jumalat.

9.märts – Esimese käsu selgitus. II osa teemaks on armastus Jumala vastu. Inimene armastab Jumalat üle kõige siis, kui ta oma südames tunnistab Jumala kõrgeimaks aardeks ja rõõmuks. Siis hülgab inimene kõik muu, selle, mis teda Jumalast eraldab ning elab meelsasti Tema käskude järgi.

23.märts – Teine käsk küsib meilt, kas me kasutame ustavalt ja järjekindlalt Jumala poolt kingitud võimalust olla elava, kristliku palve kaudu ühenduses Ju-malaga, kes on kõige väärtusliku ja õnnistatu ainus andja ja omaja?

13.aprill – Kolmas käsk suunab oma läbitungiva valguse meie vabale ajale, eriti aga meie pühapäevale. Milleks kasutame oma päeva, mille Jumal meile on andnud selleks, mis peab kuuluma meie sügavamatele vajadustele?

27.aprill – Neljas käsk küsib meilt, millised on meie suhted meie kõige lähemate omastega, meie vanematega, õdede-vendadega. Millele on need suhted rajatud? Mi-da oled sina teinud, et need nii väga tähtsad suhted oleksid terved ja normaalsed? Kas oled halbade suhete puhul otsinud siirast abi Jumalalt?

11.mai – Neljanda käsu selgitus küsib meilt, millised on meie suhted maiste võimukandjate, ametnike, ülemate jt keda Jumal on pannud valitsema meie üle.

25.mai – Viies käsk käsitleb samuti suhteid meie ja meie kaasinimeste vahel. Mis iseloomustab meie suhteid teiste inimestega? Millised mõtted ja tunded täi-davad meie hinge, kui me mõtleme oma kaasinimestele? Kas oleme enestele läbi-tungiva selgusega andnud aru sellest, et viha, vihkamine, kadedus ja vaenulikkus on raske eksimine viienda käsu vastu, mille läbi Jumal meile ütleb: Sina ei tohi tappa.

Peale suvepuhkust jätkame taas septembris …