4. mail kl 16  on Lunastaja kiriku taaspühitsemise 16. aastapäeva tänupalvus.