Koguduse lastekoor alustab tööd 17. septembril pärast jumalateenistust. Lähem infokoguduse kantseleist.