Ove Sander seati Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopiks.