Suvised kalmistupühad Tallinna praostkonnas

Tallinn praostkonna SURNUAIAPÜHAD

Jaani kogudus
Pirita kalmistu, 18.06 kell 15
Pärnamäe kalmistu, 18.06 kell 16
Kaarli kogudus
Jumalateenistus köikide lahkunute
mälestuseks Kaali kirikus, 25.06 kell 10
Nömme kogudus
Liiva kalmistu, 11.06 kell 16
Hiu-Rahu kalmistu. 18.06 kell 16
Püha Vaimu kogudus
Rahumäe kalmistu. 24.06 kell 12
– Saksa kogudus
Kopli kalmistupark. 25.06 kell 14
Kalamaia kalmistupark. 25.06 kell 15
Toomkogudus
Metsakalmistu, 25.06 kell 14
Viimsi kogudus
Rohuneeme kalmistu, 02.07 kell 13.00