Temast, Tema poole ja Tema läbi – ilmus Ove Sanderi uus raamat

Kõik ei lähe alati nii nagu mõeldud. Ei läinud kõik nii ka selle raamatuga, mida käes hoiad. Kui kusagilt hakkas meenuma, et pea saab veerand sajandit preestripühitsusest, siis tuli mõte midagi kaante vahele saada. Eelkõige soovinuks välja anda jutlusekogu, mis võimaldanuks teatavat ülevaadet minu teoloogilisest mõttest ning selle arengust ajas. Ent puudu jäi sellest samast ajast, kronosest. Loodetavasti ikka selleks, et oma kairost oodata.

Loomulikult on olnud minu teenimise peamine sisu Jumala pühade saladuste kuulutamine ja nähtaval kujul väljajagamine. Seda eriti koguduste kontekstis – esimesed seitse aastat Vastseliinas, üle viieteistkümne aasta Nõmme mändide all ning vahepeal Ameerika kesklääne ja idaranna kogudustest. Koguduse tähtust ja tähendust kirikus, aga ka ühiskonnas, ei ole kunagi põhjust alahinnata.

Samas on mind alati paelunud üldisemad ja üldkiriklikud küsimused. Nimetan neist mõned. Issanda koguduse sügavaim olemus ja tunnused. Kiriku ainukordne eesmärk – kuidas hoida seda selgena, nõnda et eesmärk ei vahetuks vahendite peenrahaks? Kiriku juhtimise vaimulik dimensioon. Episkopaalsuse ja sinodaalsuse õhkõrn tasakaal EELK-s? Ameti- ja üldpreesterlus. Kiriku ja koguduste vahekord teoloogias ja praktikas. Kiriku töötegijad. Vaimulike ettevalmistus ja nende toetamine. Kiriku võimalused ühiskonnas, eriti hariduse ja sotsiaalia vallas. Kirikliku teenimise mõtestatus ja mõistetavus kaasajas. Erinevate konfessioonide ühine tunnistus Kristusest.

Sirvides oma viimase kümnendi kirjatöid, leidsin, et just ajalehes Eesti Kirik ilmunud juhtkirjad puudutavad neid küsimusi kõige otsesemalt. Samuti UI rektorina kirjutatud tervitused käivad samu teemaradu. Seepärast tundus põhjendatuna koostada üks valim, mille keskmeks on Kristus, Tema kirik ja Tema töö. Seesama töö, mille Ta on usaldanud meie kätte.

Paar sõna valikute kohta. Sellest jäid välja 2014. aasta kirjutised, kuna need on juba trükivalgust näinud raamatus „EELK – sisse- ja väljavaateid“. Samuti jäid kõrvale kitsamalt kiriku haridusteemat puudutavad kirjatööd, kuigi mulle isiklikult väga olulised ja südamelähedased teemad. Küll on aga juurde lisatud üks pikem intervjuu, mida ei peaks mõistma kitsalt peapiiskopi valimise, vaid EELK ja tema tuleviku kontekstis. Kogu materjal on esitatud selle ilmumise ajalises järjekorras.

„Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, Temale olgu kirikus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni.“ (Ef 3:20.21)

Just seepärast ei lähe alati kõik nii nagu mõeldud. Läheb paremini.
Õnnistud lugemist ja kaasamõtlemist. Veelgi enam, kaasapalvetamist ja -teenimist.

Loomisväljal Jõulukuu 17. päeval AD 2015
Ove Sander