Muusika

„Laulge Issandale uus laul…“ Ps 149:1

lastekoor 04 2014Nõmme Rahu koguduses on kolm muusikalist kollektiivi: segakoor, meeskoor ja lastekoor

Segakoor

Proovid toimuvad esmaspäeviti  kogudusemaja saalis. Kooris laulab ligi 35 lauljat. Repertuaaris on peamiselt eestikeelne vaimulik koorimuusika. Osaleme kiriku jumalateenistustel, kirikupühadel. Igal aastal laulame ka mõnes teises kirikus jumalateenistusel. Traditsiooniks on iga-kevadine väljasõit, samuti osalemine praostkondlikel muusikaüritustel, laulupäevadel ja vaimulikel laulupidudel. On osaletud Soome kirikukooride laulupeol Kuopios ning käidud koos pikematelgi reisidel, nagu 2007.aastal Saksamaal.

Meie segakooriga võib liituda igaüks, kellel soovi Jumalat lauluga teenida ning püsivust harjutustel käia.

Loe veel:


Meeskoor

Lauluproovid toimuvad esmaspäeviti kogudusemaja saalis. Nõmme Rahu koguduse meeskooril täitus 2014. aasta kevadel 10. tegevusaastat. Alustasime koguduse segakoori meeslauljatest koosneva 9-liikmelise ansambliga, tänaseks on lauljate arv jõudnud 20-ni. Meeskoori repertuaaris on eestikeelsed vaimulikud laulud. Osaleme kiriku jumalateenistustel, kirikupühade teenistustel nii oma kodukoguduses kui ka teistes kirikutes. Osaletud on praostkonna laulupäevadel ning ka vaimulikel laulupidudel. Palju aastaid oleme käinud talvistes koorilaagrites Valtu spordimajas. Tavaks on saanud esinemised Tartu Rahu aastapäeva kontsert-palvusel. Hooaja lõpetuseks on tavaks väljasõit Kosele, kus laulame kiriku teenistusel ning peame piknikku lauluvend Pauli suvekodus.

Lastekoor

Taas on alustanud tegevust Nõmme Rahu koguduse lastekoor. Taaskogunemine oli kantud eelkõige soovist osaleda 2015. aasta EELK Laulupeol Tartus, sellele vaatamata loodame ja palume, et meie lastekoor jätkab oma tegevust ka laulupeo järel. Siit ka palve meie koguduse liikmetele, saata oma lapsi ja lapselapsi Nõmme Rahu lastekoori, et seegi väga oluline teenimisvaldkond võiks saada uut hoogu meie koguduse keskel. Proovid toimuvad pühapäeviti pärast kirikukohvi, orienteeruvalt kl 12.30 kirikus.
Nõmme Rahu koguduse muusikatööd juhib organist-koorijuht Imbi Laas
– tel 56 629 642, imbi@colleduc.ee