Category Archives: Teadete arhiiv

Tallinna vanalinna kirikute Ristitee rännak

Suurel Reedel, 14. aprillil kell 12.30 algab läbi Tallinna vanalinna kirikute Ristitee rännak.

Kutsume kaasa käima Suurel Reedel Jeesuse Kristuse Ristiteed. Koos mõtisklustega läbime 14 peatuspunkti Tallinna vanalinna kirikutes, mõtleme kannatusele, lunastusele ja meie Päästjale.

Suure Reede Ristitee algab 14. aprillil kl 12.30 Tallinna Jaani kirikust, läheb üle Vabaduse väljaku ja Raekoja platsi Peeter-Pauli katedraali ning minnes edasi Oleviste kirikusse, jõutakse välja Tallinna Toomkirikusse.

Suur Reede on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja kannatusteel kaasaskäimine. Suurele Reedele järgnev Vaikne Laupäev juhatab sisse kiriku kõige olulisem püha Ülestõusmispüha.
Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist, surma võitmist ja igavese elu toojat.

Arho Tuhkru
EELK Tallinna praostkonna abipraost

EELK juubelikongress Tartu Pauluse kirikus

EELK juubelikongress toimub 26.–27. maini 2017 Tartu Pauluse kirikus. Sellega tähistame 100 aasta möödumist esimesest kirikukongressist ehk Eesti vaba rahvakiriku sünnist ning 500. reformatsiooniaastapäeva.

Reedel, 26. mail on eriprogramm vaimulikele, muusikutele ning koguduste juhatuseesimeestele. Päev algab ühiselt Tartu Pauluse kirikus ning lõpeb Tartu linnapea vastuvõtuga.

Laupäeval, 27. mail on oodatud osalema kõik soovijad, nii palju kui kirikus kohti on. Teine päev algab piduliku jumalateenistusega, sellele järgnevad konverentsi peaettekanne ja kaasettekanne teemal „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud“ (Gl 5:1). Pärastlõuna on tervituste, kõnede ja arutlusringi aeg, millele järgneb kontsertpalvus koos EELK autasude üleandmisega.

Täpsem info ja kava on leitav EELK kodulehel rubriigis „Vabaduse teetähised 2017–2018“ aadressil

http://www.eelk.ee/juubelikongress/konverentsi_kava_2017.php ja siseveebi aadressil:
http://www.eelk.ee/intranet/juubelikongress/kava.

Registreerimisega saab endale kindlustada majutuskoha ja toitlustamise teie poolt valitud toitlustuskordadel. Avatud üritustele pääseb ka eelnevalt registreerimata nii palju, kui kirikus on kohti, kuid need osavõtjad, kes pole registreeritud, ei saa konverentsi materjale ja nendele ei kindlustata toitlustamist.

Osavõtumaksu suurus sõltub majutusööde ja toidukordade arvust. Emeriitvaimulikele ja nende abikaasadele on konverentsist osavõtt tasuta. Kuid registreerimine nii majutuseks kui toitlustuseks on kindlasti vajalik. Kongressi esimene päev on mõeldud eelkõige vaimulikele, muusikutele ja koguduste juhatuseesimeestele, kuid konverentsi teisest päevast võivad osa võtta kõik koguduste liikmed. Osavõtuks registreerimine toimub seni, kuni kohti jätkub.

Juubelikongressile (27. mail 2017) saab registreerida EELK kodulehel rubriigis „Vabaduse teetähised 2017–2018“ (http://www.eelk.ee/juubelikongress). Vaimulike, muusikute ja juhatuseesimeeste registreerimisvorm asub sisevõrgus (http://www.eelk.ee/intranet/juubelikongress) . Registreerimiseks tuleb täita nõutud lüngad ning tasuda osavõtumaks. Registreerunuks loetakse alles siis, kui raha on laekunud. Need, kellel on vaja arvet, palutakse maksta pärast arve kättesaamist.
Küsimuste puhul saab helistada +372 627 7350 või kirjutada konsistoorium@eelk.ee

Kohtumiseni Tartus!
Juubelikongressi korraldustoimkond

EELK Nõmme Rahu koguduse nõukogu korralised valimised

Anname teada, et EELK Nõmme Rahu koguduse nõukogu korralised valimised toimuvad pühapäeval, 5. veebruaril 2017 pärast jumalateenistust Nõmme Rahu kirikus, orienteeruva algusajaga kell 12.15.

Koguduse nõukogu valitakse EELK kirikuseadustikus sätestatud korras.

Nõukogu liikmed ja nende asemikud valib koguduse täiskogu.

Kogudusse kuuluvad kõik ristitud liikmed. Koguduse täiskogu liikmele esitatakse järgmised nõudmised:

 • ta peab olema ühes EELK koguduses leeritatud;
 • ta peab olema vähemalt 18-aastane;
 • ta peab olema valimiste päeva seisuga selle koguduse liige;
 • ta peab olema valimiste aastale eelneval või jooksval aastal teinud ühes EELK koguduses nimelise liikmeannetuse või tasunud liikmemaksu. Kui inimene on valimiste aastale eelneval aastal vahetanud kogudust, annab see kogudus, kus ta tegi liikmeannetuse või tasus liikmemaksu, inimese nõudel talle vastava tõendi. Koguduses, kus on kehtestatud liikmemaks, peab see olema tasutud täies ulatuses. Liikmemaksu tasumisest vabastatud inimest ei saa tasumatajätmise pärast täiskogust välja jätta;
 • ta peab olema valimiste aastale eelneval või jooksval aastal käinud vähemalt üks kord ühes EELK koguduses armulaual, kusjuures selle kohta peab koguduse vaimulik tegema kande inimese liikmekaardile;
 • tema õigusi ei tohi olla kirikukari korras piiratud.

Palun kontrollige, et vastate neile nõuetele! Siis olete meie koguduse täiskogu liige ja saate valimistel kindlasti osaleda.

Kuidas saab üles seada nõukogu liikme kandidaate?

Nõukogu liikme kandidaate saavad üles seada koguduse nõukogu, juhatus, õpetaja ja koguduseliikmed.

Kandidaadid seatakse üles enne täiskogu koosolekut.

Mitte vähem kui 5 ja mitte rohkem kui 10 koguduse täiskogu liiget võib seada nõukogu liikme kandidaadi üles vastava ülesseadmise kirjaga, mis esitatakse koguduse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Samaks tähtajaks esitab kandidaat juhatusele kirja selle kohta, et ta on nõus kandideerima nõukogu liikmeks.

Üks koguduseliige saab osaleda kuni kolme kandidaadi ülesseadmisel.

Ühe kandidaadi kohta võib olla ainult üks kandidaadi ülesseadmise kiri.

Lisainfot valimiste kohta ja kandidaadi ülesseadmise vormid leiate EELK kodulehelt:
http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/

Nõmme Rahu koguduse aastaraamat

Esimene Nõmme Rahu koguduse aastaraamat koondab endasse hetki Issanda õuedes 2015/2016. Neisse mahub palju rõõmu, tegemisi ja mõtteid, millega tulevikule vastu astuda. Eelkõige on see raamat tunnistustuseks Jumala armust ja ustavusest oma rahvale.

Kaante vahele jäävad erinevad sündmused igast kuust ja ülevaade koguduse teenimisvaldkondadest. Suurematest projektidest on hingehoiu koolituspäevad, Kirikuöö ja Kirikupäev lastele jpm. Helge mälestus koguduse ustavast ja pikaajalisest pühapäevakooli õpetajast ja koguduse juhatuse esimehest Kaja Tassast tema 50. sünniaastapäeval. 2016. aastal möödus õpetaja Ove Sanderil 25 aastat teenimist EELK vaimulikuna ning diakon Toivo Treiblutil 10 aastat ordinatsioonist – nendestki teetähistest on raamatus kirjuatud. Lisaks on aastaraamatus jutlusi ja kirjutusi ning tunnistusi Jumala armust ja tervenemisest. Raamuveergudelt leiab juhatust Jumala sõnast ja julgustavaid mõtteid. Raamatu koostaja Indrek Lundava, korrektuur Riste Uuesoo ja küljendaja Helena Semm.

Nõmme Rahu koguduse aastaraamat on saadaval Nõmme Rahu kirikus ja koguduse kantseleis.

Advendi- ja jõuluaeg Nõmme Rahu koguduses, AD 2016

27.11. kl 10.30 – I advendi jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

27.11. kl 12.00 – Laulame armastatud jõululaule pianist Johan Randverega Nõmme Rahu kirikus

27.11. kl16.00 – Advendiküünla süütamine Nõmmel Glehni kuju juures

28.11. kl 10.30 – Rabarübliku ja Lauliku lasteaedade jõuluaja algus Nõmme Rahu kirikus

03.12. kl 18.00 – Palvus ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingu puhkpilli orkestri advendikontsert Nõmme Lunastaja kirikus

4.12. kl.10.30 – II advendi jumalateenistus ja leeripüha Nõmme Rahu kirikus

4.12.kl.13.00 – Eesti koorijuhtide naiskoori advendikontsert Nõmme Rahu kirikus

9.12. kl 18.00 – Muusikastuudio Minimuusikal jõulukontsert Nõmme Lunastaja kirikus

10.12. kl 18.00 – Palvus ja Ansambel Sinilind kontsert „Kaunimad Jõululaulud” ja Kuopio keelpillikvartett Nõmme Lunastaja kirikus

10.12. kl 19.00 – Jõulukontsert Nõmme Rahu kirikus, Anna-Katariina, Anette ja sõbrad

11.12. kl 10.30 – III advendi jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Jutlustab Kuopio toompraost Ilpo Rannankari, kaasa teenib Kuopio keelpillikvartett

11.12. kl.18.00 Patika külakoori ja ERKI kammerkoori kontsert Lunastaja kirikus

13.12. kl 19.00 – Nõmme Õpetajate Naiskoori kontsert Nõmme Rahu kirikus

14.12. kl 17.00 – Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor ja Nõmme Põhikooli poistekoori advendikontsert Nõmme Lunastaja kirikus

14.12. kl 18.30 – Nõmme Folgiringi kontsert Nõmme Rahu kirikus

15.12.kl 17.00 – Lasteaed Midrimaa jõulukontsert Nõmme Rahu kirikus

16.12.kl 19.00 – Tallinna Rotary segakoori kontsert Nõmme Rahu kirikus

18.12. kl 10.30 – IV advendi jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus. Jumalateenistuse järel heategevuslik advendilaat Nõmme Rahu kogudusemajas

18.12 kl 16.00 – Nõmme Kultuurimaja kollektiivide jõulukontsert Nõmme Rahu kirikus

19.12. kl 19.00 – Inga ja Toomas Lunge ja Tõnu Raadiku jõulukontsert kontsert Nõmme Rahu kirikus, piletitega

21.12. kl 19.00 – Segakoor Raudam kontsert Nõmme Rahu kirikus

22.12. kl 10.00 – Rahumäe Põhikooli jõulukontsert

22.12. kl 11.00 – Rahumäe Põhikooli jõulukontsert

22.12. kl 12.00 – Nõmme Põhikooli jõulukontsert

24.12. kl 16.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

24.12. kl 18.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

24.12. kl 20.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

25.12. kl 10.30 – I jõulupüha jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

26.12. kl 18.00 – II jõulupüha palvus Lunastaja kirikus

31.12. kl 14.00 – Vana-aasta jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

31.12. kl 23.30 – Muusika ja palvega uude aastasse Nõmme Rahu kirikus

Toidupanga talvine toidukogumiskampaania

Algab registreerimine Toidupanga talvisele toidukogumiskampaaniale

Hea Toidupanga vabatahtlik, selle aasta viimane toidukogumisaktsioon on peagi algamas. Liitu meiega ja tee koos oma sõpradega väike jõulukuine heategu! Sinu abi on väga vajalik ning kogutav toidukaup jõuab toimetulekuraskustes perede toidulaudadele juba jõuluajal.

Toidukogumispäevad toimuvad detsembri teise nädala reedel ja laupäeval ehk 9. ja 10. detsembril üle Eesti. Toimetame erinevates poodides kahes vahetuses, mis kestavad 3-4 tundi. Esimesed vahetused algavad alates 12:00, kuid on ka erandlikke kauplusi, kus vabatahtlikud kas alustavad varem või lõpetavad hiljem.

Seega on õige hetk oma plaanid läbi mõelda, sõpradest või kolleegidest koosnev meeskond kokku panna ning registreeruda aadressil http://osale.toidupank.ee

 1. Mida vabatahtlikuna tehakse?
  Toidukogumispäevade ajal on kampaanias osalevates kauplustes kohal Toidupanga punastes põlledes vabatahtlikud, kes jagavad sissepääsuväravate juures infot ja
 2. aitavad kauba kokku koguda ning kastidesse pakkida.
  Vabatahtlikke juhendab vahetuse vanem, kelle ülesanne on sujuva töö organiseerimine ning mõnusa meeleolu loomine.

Kampaania lõppedes transporditakse toidukaubad kohaliku toidupanga lattu ning jagatakse sealt edasi allpool toimetulekupiiri elavatele peredele.

Vahetuse vanemaks?
Kui Sul on kogemusi vabatahtlike vahetusevanemana või soovi-tahet seda ülesannet enda peale võtta, palume kirjutada otse Kerttule: kerttu@toidupank.ee. Vahetuse vanema kogemus annab sulle kindlasti hea võimaluse ennast proovile panna ja teha veelgi suurem panus selleks, et aidata lastega peresid, kes on sattunud raskustesse.

Kui registreerud, kuid ei saa kohale tulla, palun anna sellest kindlasti ja koheselt teada aadressil info@toidupank.ee. Me arvestame iga inimesega, kes on lubanud, et osaleb.

Kohtumiseni toidukogumispäevadel!
Toidupanga meeskond

Nädalavahetus õunapuu ümber

24.-25. septembril toimus Nõmme Rahu kiriku juures pühapäevakooli laste Kirikuöö ja Kirikupäev, mis oli ühtlasi uue pühapäevakooliaasta hooaja alguseks.

Tänavune Kirikuöö ja Kirikupäev olid pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale, mille tunnussõnaks oli Martin Lutheri mõte – “Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istukasin täna veel õunapuu.” Kõik tegevused – palved ja piiblitunnid, meisterdamised ja õuemängud avasid erinevatel viisidel seda usupuhastaja tuntud üleskutset. Kirikuöö ja Kirikupäeva peakorraldaja Liina Sanderi sõnul leidsid erilist rõhutamist kaks teemat – Jumala usaldamine ja vilja kandmine. “Võime Jumalat kõiges usaldada ning selles usalduses Jumala vastu kanname ka head vilja,” võttis ta tänus toimunu kokku.

Samadest mõtetest oli kantud pühapäevane reformatsiooni õunapuu istutamine Nõmme Rahu kirikaeda. Pidulikust sündmusest võtsid osa lisaks koguduse liikmetele Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu koos riigikoguliikmest abikaasa Kerstiga ning Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik. Sõnavõttudest jäid kõlama mõtted viljakast elust, mis juhatab meid igavesse elu. Erilisust lisas asjaolu, et kirikaeda istutatud õunapuu nimeks on “Kaja”, mis jääb sellisena tänulikult meenutama ajast igavikku jõudnud koguduse pikaajalist pühapäevakooli õpetajat ja juhatuse esimeest Kaja Tassat.

Oleme kogudusena väga tänulikud kõigile, kes andsid oma osas selle imelise, tänust ja lootusest täidetud nädalavahetuse kordaminekule Nõmmel. Suurim tänu ja kiitus kuulugu Jumalale.

Nõmme Rahu kogudus

1 2