Nädalavahetus õunapuu ümber

24.-25. septembril toimus Nõmme Rahu kiriku juures pühapäevakooli laste Kirikuöö ja Kirikupäev, mis oli ühtlasi uue pühapäevakooliaasta hooaja alguseks.

Tänavune Kirikuöö ja Kirikupäev olid pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale, mille tunnussõnaks oli Martin Lutheri mõte – “Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istukasin täna veel õunapuu.” Kõik tegevused – palved ja piiblitunnid, meisterdamised ja õuemängud avasid erinevatel viisidel seda usupuhastaja tuntud üleskutset. Kirikuöö ja Kirikupäeva peakorraldaja Liina Sanderi sõnul leidsid erilist rõhutamist kaks teemat – Jumala usaldamine ja vilja kandmine. “Võime Jumalat kõiges usaldada ning selles usalduses Jumala vastu kanname ka head vilja,” võttis ta tänus toimunu kokku.

Samadest mõtetest oli kantud pühapäevane reformatsiooni õunapuu istutamine Nõmme Rahu kirikaeda. Pidulikust sündmusest võtsid osa lisaks koguduse liikmetele Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu koos riigikoguliikmest abikaasa Kerstiga ning Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik. Sõnavõttudest jäid kõlama mõtted viljakast elust, mis juhatab meid igavesse elu. Erilisust lisas asjaolu, et kirikaeda istutatud õunapuu nimeks on “Kaja”, mis jääb sellisena tänulikult meenutama ajast igavikku jõudnud koguduse pikaajalist pühapäevakooli õpetajat ja juhatuse esimeest Kaja Tassat.

Oleme kogudusena väga tänulikud kõigile, kes andsid oma osas selle imelise, tänust ja lootusest täidetud nädalavahetuse kordaminekule Nõmmel. Suurim tänu ja kiitus kuulugu Jumalale.

Nõmme Rahu kogudus