Palveleht. 11.-17. oktoober 2015

Nädala teema: Igapäevane leib

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 104:1,13-14, 27-28, 33
1 Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur,
austuse ja iluga oled sa ennast riietanud.
13 Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest;
sinu tööde viljast toidab ennast maa.
14 Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks,
et tuua leiba välja maa seest
27 Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal.
28 Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe,
ja nende kõhud saavad täis head.
33 Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale,
niikaua kui ma olen elus.

Johannese evangeelium 6:26-35
26 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis.
27 Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.”
28 Siis nad ütlesid talle: „Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?”
29 Jeesus vastas: „See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.”
30 Siis nad ütlesid talle: „Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed?
31 Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud:
Ta andis neile süüa leiba taevast.”
32 Siis ütles Jeesus neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast.
33 Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.”
34 Siis nad ütlesid talle: „Issand, anna meile alati seda leiba!”
35 Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb,
see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumalale, kes hoolitseb meie eest ning kingib meile jätkuvalt oma häid ande. Täname selle aasta lõikuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:15
15Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda: Kirjast heebrealastele 13:15-16
15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.
16 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
ohvritest on Jumalal hea meel!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand laseks oma armu viljadel – õigusel ja armastusel – küpseda meie sees. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust juhatuse esimehele Andra Indriksonile ja aseesimehele Meelis Pirnile ning nende peredele. Palume õnnistust leerilastele, pühapäevakoolile ja lastekoorile. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust Lunastaja kiriku palvustele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 26:10-11
10 Ja nüüd, vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mille sina, Issand, mulle oled andnud.” Ja aseta see Issanda, oma Jumala ette ning kummarda Issanda, oma Jumala ees,
11 ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud
sulle ja su perele, sina ja leviit ja võõras, kes on su keskel!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse meie kiriku kõrgkooli – Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli ning Tartu Peetri kooli ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnista palun kõiki, kes neis koolides ja lasteasutustes õpivad, töötavad ja õpetavad. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume kõigi eest, kes on kirikust kõrvale jäänud. Palume, et Issanda hea ja armuline Vaim oleks nendega ning nad võiksid taas leida tee koguduse osadusse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast Timoteusele 4:4-5
4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,
5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.
Palume, et pühitseksime oma elu Jumala sõna ja palve läbi!