Tänu ja eestpalve EELK Diakooniahaigla eest

Armsad vaimulikud

Tänan Teid südamest, et meenutasite EELK Diakooniahaiglat oma palvetes läinud pühapäeval. Minu tänu kuulub peapiiskop Urmasele, kes selle üleskutse tegi ning selgitas lühidalt asjade olukorda.
Täna pean Teile kurvastusega teatama, et eilne Tallinna Halduskohtu otsus Diakooniahaigla osas ei olnud meile positiivne. Laskumata detailidesse, nimetan vaid, et sellega jäi jõusse detsembris tehtud riigihangete vaidluskomisjoni otsus, mille kohaselt Diakooniahaigla ei kvalifitseeru haigekassa rahastusele statsionaarse õendusabi osas, millest on finantseeritud ka hospiitsi. Sisuliselt tähendab see raviteenuse lõpetamist ja hospiitsi sulgemist.
Sellest kõigest oleks väga kahju, seda enam, et hospiitsid said taasiseseisvunud Eestis alguse just meie haiglast ning vaidlused rahastamise pärast ei puuduta haigla tegevuse sisulist kvaliteeti – võin Teile kinnitada, et see on igati hea – kohtuvaidlus puudutab vaid mõningaid juriidilisi nüansse. Peamiselt seda, kuidas tõlgenda haigekassa poolt kehtestatud hindamiskriteeriume riigihanke pakkumustes osalejatele. Hospiitsi sulgemisel läheks kaduma see kogemus ja kvaliteet, mida on aidanud meil luua ja tagada välispartnerid läbi kahe aastakümne. Haigekassa rahastamise lõpetamine ei jätaks puudutamata ka seda tööd, mida Diakoonihaigla teeb dementsusravis, olles üheks Eesti neljast dementsuse kompetentsikeskustest.
Kuidas edasi? Palun Teie jätkuvat eestpalvetoetust haiglale, patsientidele ning personalile, kes selles pinges ja teadmatuse olukorras jätkavad oma igapäevast teenimist haigete ravimisel, hooldamisel ja toetamisel. Et jätkuks jõudu, et jätkuks armastust. Haigla poole pealt alustame juba täna apellatsioonikaebuse ettevalmistamist, milleks on meil aega kümme päeva, nii jätkub paratamatult ka kohtuvaidlus.
Minu sügav veendumus on, et meie kiriku oma haigla, EELK Diakooniahaigla peab jääma avatuks ja jätkama on oma senist tegevust. Jumala armu ja eespalvete toel me selle võimaluse ühel või teisel viisil saavutame.

“Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!” Rm 12:12

Õnnistus- ja tänusooviga
Ove Sander
SA EELK Diakoonihaigla nõukogu esimehena