Ülestõusmisaja 2. Pühapäeva Jumalateenistus

https://www.facebook.com/eelknommerahu/videos/546295739648390/

PÄEVA SÕNUM nr. 183

Sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust (Ps 36:10). Kõigeväeline Jumal! Sina oled kinkinud meile kõige kallima – elu ja valguse. Me palume, näita meile oma eluvalgust, eluvalgust meie südame pimedusse, et näeksime kõrvaldada takistusi Sinu tundmise teelt. Lase meil selles valguses näha patu suurust. Anna jõudu meeleparanduseks ja usku Sinu evangeeliumi tõotus-tesse. […]

Palveleht 29. märts – 4. aprill 2020

Nädala teema: Kannatuse pühapäev   Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. Selles palveosas on hea, kui ei oleks veel palvesoove. Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:11-16 11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti […]
1 12 13 14 15 16 28