Palveleht 15. – 21. september 2019

Nädala teema: Meie ligimene   Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. Kohad Piiblist: Miika raamat 6:6-8 6 Millega võiksin tulla Issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega?  7 Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas […]

Pühapäevakooli alustab taas!

29. septembril kl 10.30 Lastele pühapäevakool jumalateenistuse ajal.

Olulised sündmused Septembris

1. septembril kl 10.30 Koolialguse jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus, õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate õnnistamine. 10. septembril kl 18.00 Koguduse meeskoori ja segakoori esimene sügisene kokkusaamine ja palvus Nõmme Rahu kirikus ning koosviibimine kogudusemajas. Oodatud on kõik vanad ja uued lauljad. 22. septembril kl 12.15 Leeri algus; leerirühma esimene kokkusaamine Nõmme Rahu kirikus. Leeriõnnistamine toimub 8.12.2019 […]
1 15 16 17 18 19 28