Päeva Sõnum. Nr 67. 7. – 13. jaanuar 2018

07RISTIMISE AND 2 nädal: 7. – 13. jaanuar 2018 Kristuse ristimise püha. 1. pühapäev pärast ilmumispüha Pühapäeva evangeelium käsitleb ilmumispüha vanakiriklikku teemat Jeesuse ristimisest. Jeesuse ristimiselt laieneb pühapäeva teema ristimise sakramendile ja selle tähendusele kristlase elus. Ristimisest algas Jeesuse avalik tegevus ja kannatustee. Meiegi oleme ristimises liidetud Jeesusega ja Tema Kirikuga, et saaksime osa nii Tema […]

Alliansspalvenädal 7-14.01.2018

047-14. jaanuaril 2018 toimub alliansspalvenädal, oikumeeniline palvenädal teemaga “Palverändurid ja võõramaalased”.  AD 2018 on meie Eesti riigi 100 sünnipäev. Alliansspalvenädal palvetame meie rahva eest ning pühendame 2018 aasta alliansspalvenädala Eesti Vabariigile!

Teretulemast pühapäevakooli

Teretulemast Nõmme Rahu koguduse pühapäevakooli pühapäeviti kl 10:30
1 23 24 25 26 27 29