Toeta Kogudust

Suure osa Nõmme Rahu koguduse sissetulekust moodustavad liikmeannetused ja kiriklikelt talitustelt saadud annetused. Koguduse kanda on lisaks vaimulike ja teiste kiriku töötegijate palkadele ka elektri- ja kommunikatsioonikulud, side- ja kantseleikulud, halduskulud ning palju muudki. Iga annetus aitab kaasa Nõmme Rahu koguduse püsimajäämisele ja toimetulekule. Püsiannetus on mugav viis anda igakuiselt oma panus, vormi selleks leiate […]

Laste- ja noortekoor alustab taas ja ootab uusi lauljad!

Meie kogudusel on suur rõõm jagada häid uudiseid! Nimelt toimub juba sel pühapäeval Nõmme Rahu kiriku lastekoori päris esimene proov 🎶⛪️ Lastekoori on oodatud kõik lapsed ja noored, kellele muusika valmistab rõõmu, olenemata laulmise kogemustest ja oskustest. Iga kooriproov on inspireeriv ja mõnus koosviibimine, mille käigus õpitakse oma häält juhtima, kaaslauljaid märkama, mõtlema loominguliselt ning […]

Kevadleerikursus 2023

Nõmme Rahu koguduse kevadleeri kursus algab 5. märtsil Jumalateenistusel kl 10.30, leerirühma esimene kokkusaamine toimub peale Jumalateenistust. Leeritunnid hakkavad toimuma Pühapäeviti peale Jumalateenistust ja leeriõnnistamine Nõmme Rahu kirikus 28. mail, Nelipühal. Lisainfo ove.sander@eelk.ee, 5090011 (koguduse õpetaja) või marek.alveus@eelk.ee või 5092243 (koguduse abiõpetaja) Leeri kohta loe lisa.
1 5 6 7 8 9 28