Päeva sōnum. 5. nädal. 29.01 – 03.02 2017

LOODUSJÕUDUDE ISSAND

5. nädal: 29. jaanuar – 4. veebruar 2017

4. pühapäev pärast ilmumispüha

Pühapäeva piiblilugemised julgustavad meid end kõiges Jeesuse hoolde usaldama. Tema aitab meid kõigis probleemides. Loodusjõudki alluvad Jeesusele. Inimene on kõiges Temast sõltuv. Usk Temasse, kes vaigistas tormi ja päästis Peetruse hukkumisest, võidab lootusetuse ja annab uut usaldust. Loe edasi

Päeva sõnum. 4. nädal: 22. – 28. jaanuar 2017

JEESUS ÄRATAB USULE

4. nädal: 22. – 28. jaanuar 2017

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesuse avalik tegevus on alanud. Inimesi õpetades ja haigeid parandades ilmutab Ta oma jumalikkust. Jeesuse imeteod ja nende tunnistused, kes on kogenud Tema väge, äratavad inimestes, sõltumata nende rahvusest, usku Temasse – meie aitajasse ja päästjasse. Loe edasi

EELK Nõmme Rahu koguduse nõukogu korralised valimised

Anname teada, et EELK Nõmme Rahu koguduse nõukogu korralised valimised toimuvad pühapäeval, 5. veebruaril 2017 pärast jumalateenistust Nõmme Rahu kirikus, orienteeruva algusajaga kell 12.15.

Koguduse nõukogu valitakse EELK kirikuseadustikus sätestatud korras.

Nõukogu liikmed ja nende asemikud valib koguduse täiskogu.

Kogudusse kuuluvad kõik ristitud liikmed. Koguduse täiskogu liikmele esitatakse järgmised nõudmised:

  • ta peab olema ühes EELK koguduses leeritatud;
  • ta peab olema vähemalt 18-aastane;
  • ta peab olema valimiste päeva seisuga selle koguduse liige;
  • ta peab olema valimiste aastale eelneval või jooksval aastal teinud ühes EELK koguduses nimelise liikmeannetuse või tasunud liikmemaksu. Kui inimene on valimiste aastale eelneval aastal vahetanud kogudust, annab see kogudus, kus ta tegi liikmeannetuse või tasus liikmemaksu, inimese nõudel talle vastava tõendi. Koguduses, kus on kehtestatud liikmemaks, peab see olema tasutud täies ulatuses. Liikmemaksu tasumisest vabastatud inimest ei saa tasumatajätmise pärast täiskogust välja jätta;
  • ta peab olema valimiste aastale eelneval või jooksval aastal käinud vähemalt üks kord ühes EELK koguduses armulaual, kusjuures selle kohta peab koguduse vaimulik tegema kande inimese liikmekaardile;
  • tema õigusi ei tohi olla kirikukari korras piiratud.

Palun kontrollige, et vastate neile nõuetele! Siis olete meie koguduse täiskogu liige ja saate valimistel kindlasti osaleda.

Kuidas saab üles seada nõukogu liikme kandidaate?

Nõukogu liikme kandidaate saavad üles seada koguduse nõukogu, juhatus, õpetaja ja koguduseliikmed.

Kandidaadid seatakse üles enne täiskogu koosolekut.

Mitte vähem kui 5 ja mitte rohkem kui 10 koguduse täiskogu liiget võib seada nõukogu liikme kandidaadi üles vastava ülesseadmise kirjaga, mis esitatakse koguduse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Samaks tähtajaks esitab kandidaat juhatusele kirja selle kohta, et ta on nõus kandideerima nõukogu liikmeks.

Üks koguduseliige saab osaleda kuni kolme kandidaadi ülesseadmisel.

Ühe kandidaadi kohta võib olla ainult üks kandidaadi ülesseadmise kiri.

Lisainfot valimiste kohta ja kandidaadi ülesseadmise vormid leiate EELK kodulehelt:
http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/

Päeva sõnum. 2. nädal 8. – 14. jaanuar 2017

RISTIMISE AND

Kristuse ristimise püha
1. pühapäev pärast ilmumispüha

Pühapäeva evangeelium käsitleb ilmumispüha vanakiriklikku teemat Jeesuse ristimisest. Jeesuse ristimiselt laieneb pühapäeva teema ristimise sakramendile ja selle tähendusele kristlase elus. Ristimisest algas Jeesuse avalik tegevus ja kannatustee. Meiegi oleme ristimises liidetud Jeesusega ja Tema Kirikuga, et saaksime osa nii Tema kannatusest kui ka võidust. Loe edasi

1 2 3 4 5 18