Annetamine

“Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  2Kr 9:7

Sellest, millised on meie suhtumised ja väärtushinnangud, räägivad sageli sõnadest enam meie teod. Võime küsida, kuhu kulub meie aeg, jõud ning raha? Küllap sellele, mis on meie jaoks tähtis. Kogudusele annetades on oluline seesama küsimus: kui tähtis on meie jaoks Jumal ja Tema Kirik?

Kui palju peaks annetama?

Piibel räägib kümnisest ehk 10% inimese sissetulekust. Kuna aga mõte kümnisest tundub paljudele hirmutavana, on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirikukogu otsustanud lubada liikmeannetusena piirduda ka 1% inimese aasta sissetulekutest. Tegu on soovitava maksumääraga, juriidiliselt siduvat kohustust liikmeannetuse või-maksu suuruse kohta kiriku kord ette ei näe. See piirdub Pühakirjas toodud juhistega ning usaldab koguduseliikmete endi otsustusvõimet.


Meie koguduse arvelduskontod on järgmised:

– Swedbank nr EE902200221001194053
– SEB pank nr EE191010052044638007
– SEB pank nr EE951010220034941015 (Lunastaja kiriku konto)
– SEB pank nr EE711010052044652009 (August Terkmanni oreli remondiks)

NB! Swedpanga kontole ülekannet tehes on saajaks:

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU Nõmme Rahu kogudus.

Loe veel: