VAIMULIK SÕNUM

Ro_5_1

Usuvõitlus

Rm 5:1-15 Rooma kirja 3ndas peatükis kirjutab ap. Paulus õigeksmõistmisest usu läbi. Ta ütleb, et meid „mõistetakse õigeks Jumala armust, päris muidu, lunastuse kaudu, mis […]

TEATED

advendilaat b

Advendilaat. Eelinfo

13.12.2015 toimub tavaks saanud Heategevuslik advendilaat, Nõmme Rahu kogudusemajas. Laadale sobiliku saab tuua koguduse kantseleisse.

UI_maja_paikseline 2

Vastuvõtt usuteaduskonda 2015/2016 õa

Vastuvõtt usuteaduskonda 2015/2016 õa Usuteaduskonnas saab õppida: usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes (3 a, 180 EAP/ainepunkti) spetsialiseerumine luterlikule teoloogiale spetsailiseerumine hingehoiule spetsialiseerumine õigeusu teoloogiale   usuteaduse magistriõppes (2 […]