VAIMULIK SÕNUM

Advenditervitus

Tervitan teid advendiaja algul Jumala Sõnaga prohvet Sakarja raamatust  – “Vaata, sulle tuleb sinu Kuningas, õiglane ja aitaja.” ( Sk 9:9)30 Advendiaeg suunab meie pilgud […]

PALVELEHT & PÄEVA SÕNUM

Palveleht

Palveleht. 10. – 16. detsember 2017

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses Kiitus/ülistus Kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – […]